HP Officejet Pro 6830 - Промяна на настройките на принтера

background image

Промяна на настройките на принтера

Използвайте контролния панел

, за да променяте функциите и настройките на принтера, да

отпечатвате отчети или да получавате помощ за принтера

.

СЪВЕТ: Ако принтерът е свързан към компютър

, можете да промените настройките на

принтера също така и чрез софтуерните инструменти на

HP, налични на компютъра, като

например софтуера за принтери на

HP, HP Utility (Помощна програма на HP) (OS X) или

вградения уеб сървър

(EWS).

За повече информация относно използването на тези инструменти вж

. Инструменти за

управление на принтера

.

BGWW

Използване на контролния панел на принтера

7

background image

Промяна на настройките за дадена функция

Екранът Начало на дисплея на контролния панел показва наличните за принтера функции

.

1. От дисплея на контролния панел докоснете и плъзнете пръста си през екрана и после

докоснете иконата

, за да изберете желаната функция.

2. След като изберете дадена функция, докоснете и превъртете през наличните настройки, а

след това докоснете настройката

, която желаете да промените.

3. Следвайте указанията на дисплея на контролния панел, за да промените настройките.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докоснете

(Начало), за да се върнете към екрана Начало.

Промяна на настройките на принтера

За да промените настройките на принтера или да отпечатате отчети

, използвайте опциите,

налични в екрана

Setup Menu (Меню за настройка):

1. От дисплея на контролния панел на принтера докоснете Настройка.
2. Докоснете и превъртете през екраните.
3. Докоснете елементите на екрана, за да изберете екрани или опции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докоснете

(Начало), за да се върнете към екрана Начало.