HP Officejet Pro 6830 - Допълнителна настройка на факс

background image

Допълнителна настройка на факс

След изпълнение на стъпките от началното ръководство

, използвайте инструкциите в този

раздел

, за да завършите настройката на факса. Запазете началното ръководство за по-

нататъшни справки

.

В този раздел ще научите как да настроите принтера

, така че да работи успешно като факс с

оборудването и услугите

, с които вероятно разполагате на същата телефонна линия.

СЪВЕТ: Можете да използвате и

Fax Setup Wizard (Съветник за настройка на факса)

(Windows) или HP Utility (Помощна програма на HP) (OS X), с чиято помощ бързо и лесно да
зададете някои важни настройки

, като режим на отговаряне и информация на заглавката на

факса

. Можете да получите достъп до тези инструменти чрез инсталирания с принтера

софтуер на

HP. След като изпълните тези инструменти, следвайте процедурите в този раздел,

за да завършите настройката на факса

.

Този раздел съдържа следните теми

:

Настройване на факса

(паралелни телефонни системи)