HP Officejet Pro 6830 - Вариант Б: Настройка на принтера с DSL

background image

: Настройка на принтера с DSL

Ако използвате

DSL услуга на вашата телефонна компания и няма да свързвате никакво

оборудване към принтера

, следвайте инструкциите в този раздел, за да свържете DSL филтър

между розетката на стената и принтера

. DSL филтърът премахва цифровия сигнал, който би

могъл да попречи на принтера

, за да може принтерът да комуникира правилно с телефонната

линия

. (Във вашата страна/регион DSL услугата може да се нарича ADSL).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате

DSL линия, но не сте свързали DSL филтъра, няма да можете да

изпращате и получавате факсове с принтера

.

Фигура б-

2 Изглед на принтера отзад

1

Телефонна розетка

2

DSL (или ADSL) филтър и кабел, доставени от вашия DSL доставчик

3

Използвайте телефонния кабел

, предоставен в кутията с принтера, за да го свържете

към порта

1-LINE.

Може да се наложи да свържете доставения телефонен кабел към адаптера

,

предоставен за вашата страна

/регион.

Настройване на принтера за работа с

DSL

1. Снабдете се с DSL филтър от вашия доставчик на DSL услуга.
2. Като използвате телефонния кабел, доставен в опаковката с принтера, свържете единия

край към отворения порт на

DSL филтъра, а другия – към порта, означен с 1-LINE на гърба

на принтера

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да свържете доставения телефонен кабел към
адаптера

, предоставен за вашата страна/регион.

Ако не използвате предоставения кабел за свързване на

DSL филтъра към принтера, е

възможно да не можете да работите успешно с факса

. Този специален телефонен кабел е

различен от телефонните кабели

, с които може вече да разполагате във вашия дом или

офис

.

Може да са необходими допълнителни телефонни кабели за тази конфигурация

, тъй като

е предоставен само един

.

BGWW

Настройване на факса

(паралелни телефонни системи) 163

background image

3. С допълнителен телефонен кабел свържете DSL филтъра към телефонната розетка.
4. Изпълнете тест за факса.

Ако срещнете проблеми

, докато настройвате принтера с допълнителното оборудване, се

свържете с вашия местен доставчик на услуги или производител за допълнителна помощ

.

Вариант В