HP Officejet Pro 6830 - Включване или изключване на възможността за безжична връзка на принтера

background image

Включване или изключване на възможността за безжична връзка на

принтера

Ако синият индикатор за безжична връзка на контролния панел на принтера не свети

, е

възможно безжичната възможност да е изключена

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свързването на

Ethernet кабел към принтера автоматично изключва

възможността за безжична връзка и индикатора за безжична връзка

.

1. На контролния панел на принтера докоснете Настройка, след което Network Setup

(Настройка на мрежата).

2. Докоснете Wireless Settings (Настройки на безжичната мрежа).
3. Докоснете Wireless (Безжична връзка), за да я включите или изключите.