HP Officejet Pro 6830 - Настройка на принтера в безжичната мрежа

background image

Настройка на принтера в безжичната мрежа

Използвайте

Wireless Setup Wizard (Съветник за настройка на безжична връзка) от дисплея на

контролния панел на принтера

, за да настроите безжичната връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да продължите

, прегледайте списъка на Преди да започнете.

1. От контролния панел на принтера докоснете Настройка.
2. Докоснете Network Setup (Настройка на мрежа).
3. Докоснете Wireless Settings (Настройки на безжичната мрежа).
4. Докоснете Съветник за безжични настройки.
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

Ако вече сте използвали принтера с друг тип връзка

, като например USB връзка, изпълнете

инструкциите в Промяна на начина на свързване

, за да настроите принтера в безжичната

мрежа

.