HP Officejet Pro 6830 - Печат от двете страни на хартията (двустранно)

background image

Печат от двете страни на хартията

(двустранно)

Можете да печатате автоматично и от двете страни на листа хартия

, като използвате

механизъм за автоматично двустранно печатане

(модул за двустранен печат).

Печат и от двете страни на листа

(Windows)

1. От софтуера изберете Print (Печат).
2. Уверете се, че е избран вашият принтер.
3. Щракнете върху бутона, който отваря диалоговия прозорец Properties (Свойства).

В зависимост от софтуерното ви приложение

, този бутон може да се нарича Properties

(Свойства), Options (Опции), Printer Setup (Настройка на принтер), Printer Properties

(Свойства на принтера), Printer (Принтер) или Preferences (Предпочитания).

ЗАБЕЛЕЖКА: За да зададете настройки на всички задания за печат

, е необходимо да

направите желаните промени в софтуера на

HP, предоставен с принтера. За допълнителна

информация относно софтуера на

HP вж. Инструменти за управление на принтера.

4. Изберете подходящите опции.

В раздела

Layout (Оформление) изберете ориентация Portrait (Портрет) или Landscape

(Пейзаж) и изберете Flip on Long Edge (Обръщане по дългия край) или Flip on Short

30 Глава 3 Печат

BGWW

background image

Edge (Обръщане по късия край) от падащия списък Print on Both Sides (Печат от двете
страни

).

В раздела

Paper/Quality (Хартия/качество) изберете подходящия тип хартия от

падащия списък

Media (Носители) в областта Tray Selection (Избор на тава) и после

изберете подходящото качество на печата от падащия списък

Quality Settings

(Настройки за качество).

Щракнете върху бутона

Advanced (Разширени) в областта Paper/Output (Хартия/Изход)

и изберете подходящия размер на хартията от падащото меню

Paper Size (Размер на

хартията

).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако промените

Paper Size (Размер на хартия), уверете се, че сте

поставили подходяща хартия и задайте съответния размер на хартия от контролния
панел на принтера

.

За допълнителни опции за печат вж

. Съвети за сполучлив печат.

5. Щракнете върху OK, за да започнете да печатате.

За печат и от двете страни на листа

(OS X)

1. От менюто File (Файл) на софтуера ви изберете Print (Печат).
2. В диалоговия прозорец „Print” (Печат), изберете Layout (Оформление) от изскачащото

меню

.

3. Изберете типа на подвързване, което желаете за вашите двустранни листа и след това

щракнете върху

Print (Печат).