HP Officejet Pro 6830 - Съвети за сполучлив печат

background image

Съвети за сполучлив печат

Софтуерните настройки

, избрани в драйвера на принтера, се прилагат само за печатането, но

не се прилагат за копирането или сканирането

.

Можете да отпечатвате вашия документ от двете страни на хартията

. За допълнителна

информация вж

. Печат от двете страни на хартията (двустранно).

32 Глава 3 Печат

BGWW

background image

Съвети за мастилото

Ако качеството на печат не е приемливо

, вж. Решаване на проблеми при печатане за

повече информация

.

Използвайте оригинални касети с мастило на

HP.

Оригиналните касети с мастило на

HP са проектирани и тествани с принтери и хартии на

HP, за да създавате лесно чудесни резултати, отново и отново.

ЗАБЕЛЕЖКА:

HP не може да гарантира качеството или надеждността на консумативи,

които не са на

HP. Гаранцията не включва обслужването или ремонта, който трябва да се

извърши в резултат използването на консуматив

, който не е на HP.

Ако мислите

, че сте закупили оригинални касети с мастило на HP, отидете на адрес

www.hp.com/go/anticounterfeit.

Инсталирайте правилно черно

-бялата и цветната касета.

За допълнителна информация вж

. Смяна на касетите с мастило.

Проверете приблизителните нива на мастилото в касетите

, за да сте сигурни, че

мастилото е достатъчно

.

Предупрежденията и индикаторите за нивото на мастилото предоставят приблизителна
информация само с цел планиране

.

За допълнителна информация вж

. Приблизителна оценка на нивата на мастилото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато получите предупредително съобщение за ниско ниво на мастилото

,

подгответе си касета за смяна

, за да избегнете евентуални забавяния на задачите за

печат

. Не е нужно да сменяте касетата, докато качеството на печат не се влоши видимо.

Винаги изключвайте принтера от

(бутона Захранване), за да позволите на принтера да

защити дюзите

.

Съвети при поставяне на хартия

За допълнителна информация вж

. също Зареждане на хартия.

Уверете се

, че хартията е поставена правилно в тавата и съответства на текущо зададения

размер на хартия за принтера

. При затваряне на тавата ще бъдете подканени да

потвърдите или зададете размера на хартията

. За допълнителна информация вж.

Зареждане на хартия

.

Заредете топче хартия

(не само един лист). Всичката хартия в топчето трябва да е с

еднакъв размер и тип

, за да се избегне засядане на хартията.

Поставете хартията със страната за печат надолу

.

Убедете се

, че хартията, заредена във входната тава, лежи хоризонтално и краищата й не

са огънати или скъсани

.

Нагласете водачите за хартията по ширина във входната тава

, така че да прилягат плътно

до цялата хартия

. Уверете се, че водачите на хартията не огъват хартията в тавата.

Съвети за настройки на принтера

(Windows)

За смяна на настройките за печат по подразбиране щракнете върху

Print, Scan & Fax

(Печат, сканиране и факс) и след това щракнете върху Set Preferences (Задаване на
предпочитания

) в софтуера на принтера на НР.

BGWW

Съвети за сполучлив печат

33

background image

В зависимост от операционната система направете едно от следните неща

, за да отворите

софтуера на принтера

:

Windows 8.1: Щракнете върху стрелката надолу в долния ляв ъгъл на стартовия
екран

, след което изберете името на принтера.

Windows 8: Щракнете с десен бутон върху празна област на стартовия екран,
щракнете върху

All Apps (Всички приложения) на лентата с приложения и после

изберете името на принтера

.

Windows 7, Windows Vista и Windows XP: В работния плот на компютъра щракнете
върху

Start (Старт), изберете All Programs (Всички програми) , щракнете върху HP,

щракнете върху папката за принтера

, след което изберете иконата с името на вашия

принтер

.

За да изберете броя на страниците за печат на един лист

, в раздела Layout (Оформление)

на драйвера на принтера изберете подходящата опция от падащия списък

Pages per Sheet

(Страници на лист).

Ако искате да промените ориентацията на страницата

, задайте я в интерфейса на

приложението

.

За преглед на повече настройки за печат в раздела

Layout (Оформление) или Paper/Quality

(Хартия/Качество) на драйвера на принтера щракнете върху бутона Advanced (Разширени),
за да отворите диалоговия прозорец

Advanced Options (Разширени опции).

ЗАБЕЛЕЖКА: Прегледът в раздела

Layout (Оформление) не може да отрази това, което

избирате от падащите списъци

Pages per Sheet Layout (Оформление на страници на лист),

Booklet (Брошура) или Page Borders (Полета на страница).

Print in Grayscale (Печат в нива на сивото): Позволява да печатате черно-бял документ
само с черното мастило

. Изберете Black Ink Only (Само черно мастило) и след това

щракнете върху бутона

OK.

Pages per Sheet Layout (Оформление на страници на лист): Помага да определите
реда на страниците

, ако печатате документ с повече от две страници на лист.

Borderless Printing (Печат без полета): Изберете тази функция за печат на снимки без
поле

. Не всички типове хартия поддържат тази функция. Ще видите икона с

предупреждение до опцията

, ако избраният тип хартия в падащия списък Media

(Носители) не я поддържа.

Preserve Layout (Запази оформлението): Тази функция работи само с двустранен
печат

. Ако изображението е по-голямо от печатаемата област, изберете тази функция,

за да мащабирате съдържанието на страницата

, така че то да се вмести в по-малките

рамки и да не се създават допълнителни страници

.

HP Real Life Technologies (Технологии на HP за живи и реалистични изображения):
Тази функция изглажда и прави по

-ясни контурите на изображения и графики за по-

добро качество на печат

.

Booklet (Брошура): Позволява ви да отпечатате документ от няколко страници като
брошура

. Тя поставя две страници от всяка страна на лист, така че после да може да

се сгъне като брошура с размер наполовина на размера на хартията

. Изберете начин

на подвързване от падащия списък и след това щракнете върху

OK.

34 Глава 3 Печат

BGWW

background image

Booklet-LeftBinding (Подвързване на брошура отляво): След сгъване на брошурата
страната за подвързване ще бъде отляво

. Изберете опцията, ако четете отляво

надясно

.

Booklet-RightBinding (Подвързване на брошура отдясно): След сгъване на
брошурата страната за подвързване ще бъде отдясно

. Изберете опцията, ако

четете отдясно наляво

.

Page Borders (Граници на страниците): Позволява ви да добавяте граници към
страниците

, ако отпечатвате документ с две или повече страници на лист.

За да спестите време за задаване на предпочитания за печат

, можете да използвате пряк

път за печат

. Прекият път за печат съхранява стойностите на настройките, които са

подходящи за специфичния вид работа

, така че можете да зададете всички опции само с

едно щракване

. За да го използвате, отидете в раздела Printing Shortcut (Пряк път за

печат

), изберете един пряк път за печат и после щракнете върху OK.

За да добавите нов пряк път за печат

, след като направите настройки в раздела Layout

(Оформление) или Paper/Quality (Хартия/Качество), щракнете върху раздела Printing

Shortcut (Пряк път за печат), щракнете върху Save As (Запиши като) и въведете име и след
това щракнете върху

OK.

За да изтриете даден пряк път

, изберете съответния пряк път, след което щракнете върху

Delete (Изтрий).

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да изтриете преките пътища за печат по подразбиране

.

Съвети за настройки на принтера

(OS X)

В диалоговия прозорец

Print (Печат) използвайте изскачащото меню Paper Size (Размер на

хартията

), за да изберете размера на хартията, поставена в принтера.

В диалоговия прозорец „

Print” (Печат) изберете изскачащото меню Paper Type/Quality

(Тип/качество на хартията) и изберете подходящите типове хартия и качество.

За печат на черно

-бял документ като се използва само черно мастило, изберете Paper

Type/Quality (Тип/качество на хартия) от изскачащото меню. След това щракнете
триъгълника за показване опциите за цвят и изберете

Grayscale (Нива на сивото) от

изскачащото меню „

Color” (Цвят) и изберете Black Print Cartridge Only (Само черна касета

за печат

).

Бележки

Оригиналните касети с мастило на

HP са проектирани и тествани с принтери и хартии на

HP, за да създавате лесно чудесни резултати, отново и отново.

ЗАБЕЛЕЖКА:

HP не може да гарантира качеството или надеждността на консумативи,

които не са на

HP. Гаранцията не включва обслужването или ремонта, който трябва да се

извърши в резултат използването на консуматив

, който не е на HP.

Ако мислите

, че сте закупили оригинални касети с мастило на HP, отидете на адрес

www.hp.com/go/anticounterfeit.

Предупрежденията и индикаторите за нивото на мастилото предоставят приблизителна
информация само с цел планиране

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато получите предупредително съобщение за ниско ниво на мастилото

,

подгответе си касета за смяна

, за да избегнете евентуални забавяния на задачите за

печат

. Не е нужно да сменяте касетата, докато качеството на печат не се влоши видимо.

BGWW

Съвети за сполучлив печат

35