HP Officejet Pro 6830 - Отчет от теста на безжичната връзка

background image

Отчет от теста на безжичната връзка

Отпечатайте отчета от теста на безжичната връзка за информация относно безжичната връзка
на принтера

. Отчетът от теста на безжичната връзка предоставя информация за състоянието

на принтера

, хардуерния (MAC) адрес и IP адреса. Ако принтерът е свързан към дадена мрежа,

отчетът от теста ще покаже подробни данни за мрежовите настройки

.

Отпечатване на отчета от теста на безжичната мрежа

1. От контролния панел на принтера докоснете

(бутона Безжична връзка), след което

докоснете

(бутона Settings (Настройки)).

2. Докоснете Print Reports (Отчети за печата).
3. Докоснете Wireless Test Report (Отчет от теста на безжичната връзка).