HP Officejet Pro 6830 - Страница с мрежова конфигурация

background image

Страница с мрежова конфигурация

Ако принтерът е свързан към мрежа

, можете да отпечатате страница с мрежовата

конфигурация

, за да прегледате мрежовите настройки за принтера и списък на мрежите,

открити от вашия принтер

. Последната страница на отчета включва списък на всички

откриваеми безжични мрежи в областта

, заедно със силата на сигнала и използваните канали.

Това може да ви помогне да изберете канал за мрежата си

, който не е много натоварен от

други мрежи

(което ще подобри скоростта на мрежата).

Можете да използвате страницата с мрежовата конфигурация за подпомагане при
отстраняването на неизправности с връзката на мрежата

. Ако искате да позвъните на HP, е

добре преди това да отпечатате тази страница

.

Отпечатване на страницата с мрежова конфигурация

1. От контролния панел на принтера докоснете Настройка.
2. Докоснете Reports (Отчети), след което докоснете Network Configuration Report (Отчет с

мрежова конфигурация

).

96 Глава 10 Решаване на проблем

BGWW

background image

1. General Information (Обща информация): Показва информация за текущото състояние и

типа на активната връзка на мрежата и друга информация

, като URL адреса на вградения

уеб сървър

.

2. 802.3 кабелна връзка: Показва информация за активната Ethernet мрежова връзка (като

например

IP адреса, маската на подмрежата, шлюза по подразбиране, както и хардуерния

адрес на принтера

).

3. 802.11 безжична: Показва информация относно безжичната мрежова връзка, като

например име на хоста

, IP адрес, маска на подмрежата, шлюз по подразбиране и сървър.

Показва също и името на мрежата

(SSID), относителната сила на сигнала и използваните

канали

. Можете да проверите списъка с мрежи, за да видите дали силата на сигнала на

BGWW

Запознаване с отчетите на принтера

97

background image

вашата мрежа е добър и да смените настройката на безжичната комуникация с помощта
на

Wireless Setup Wizard. За допълнителна информация вж. Промяна на начина на

свързване

.

4. Директен безжичен печат на HP: Показва информация относно вашата HP Wireless Direct

(Директен безжичен печат на HP) връзка, като например име на мрежата (SSID), IP адрес,
маска на подмрежата

, шлюз по подразбиране и сървър.

5. Miscellaneous (Разни): Показва информация за по-разширени мрежови настройки.

Порт

9100: Принтерът поддържа директен IP печат чрез TCP порт 9100. Този

притежаван от

HP TCP/IP порт на принтера е портът по подразбиране за печат.

Достъп до него се получава от софтуера на

HP (например стандартният порт на HP).

LPD: Line Printer Daemon (Демон за печат; LPD) се отнася за протокола и програмите,
свързани с услуги за спулинг на печат

, които може да са инсталирани на различните

TCP/IP системи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията

LPD може да се използва с всяка реализация на хост на

LPD, която отговаря на документа RFC 1179. Процесът за конфигуриране на спулери
на принтера обаче може да се различава

. Вж. документацията на системата за

информация относно конфигурирането на тези системи

.

Bonjour: Услугите Bonjour (които използват mDNS или Multicast Domain Name System

(Система за мрежови имена на домейни)) обикновено се използват в малки мрежи за
назначаване на

IP адреси и имена (през UDP порт 5353), когато не се използва

стандартен

DNS сървър.

SLP: SLP (Service Location Protocol; Протокол за местоположението на услуги) е
стандартен интернет мрежов протокол

, предоставящ структура, чрез която

мрежовите приложения могат да откриват наличието

, местоположението и

конфигурацията на мрежовите услуги в корпоративни мрежи

. Този протокол улеснява

откриването и използването на мрежови ресурси като принтери

, уеб сървъри, факс

машини

, видео камери, файлови системи, архивиращи устройства (лентови

устройства

), бази с данни, директории, сървъри за електронна поща, календари.

Уеб услуги на

Microsoft: Разрешаване или забраняване на протоколите за динамично

откриване на уеб услуги на

Microsoft (откриване на WS) или услугите за печат на уеб

услуги на

Microsoft за устройства (WSD; Web Services for Devices), поддържани на

принтера

. Забраняване на неизползваните услуги за печат с цел предотвратяване на

достъпа чрез тези услуги

.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно откриването на

WS и WSD печата

посетете сайта

www.microsoft.com.

SNMP: Simple Network Management Protocol (Протокол за управление на мрежи;

SNMP) се използва от приложения за управление в мрежи за управление на
устройството

. Принтерът поддържа протокола SNMPv1 за IP мрежи.

WINS: Ако разполагате с Dynamic Host Configuration Protocol (Протокол за динамично
конфигуриране на хостове

; DHCP) сървър в мрежата, принтерът автоматично

получава своя

IP адрес от този сървър и регистрира името си с всички услуги с

динамично име

, съвместими с RFC 1001 и 1002, при условие че е указан IP адресът

на даден

WINS сървър.

98 Глава 10 Решаване на проблем

BGWW

background image

IPP: Internet Printing Protocol (IPP) е стандартен мрежов протокол за отдалечен печат.
За разлика от другите дистанционни

IP-базирани протоколи, IPP поддържа контрол на

достъп

, удостоверяване и криптиране, което позволява по-защитен печат.

Proxy Settings (Настройки на прокси): Показва информация за адрес на прокси, порт и
състояние на удостоверяване

. Можете да промените настройките на прокси от EWS.

За смяна на настройките на прокси щракнете върху

Network (Мрежа) от EWS,

щракнете върху

Proxy Settings (Настройки на прокси) и изберете подходящите опции.