HP Officejet Pro 6830 - Информация за нормативната уредба

background image

Информация за нормативната уредба

Принтерът отговаря на продуктовите изисквания на регулаторните органи във вашата страна

/

регион

.

142 Приложение а Техническа информация

BGWW

background image

Този раздел съдържа следните теми

:

Нормативен номер на модела

Декларация на Федералната комисия по комуникации

(FCC)

Бележка за потребителите в Корея

Декларация за съответствие с

VCCI (клас Б) за потребителите в Япония

Бележка за потребителите в Япония относно захранващия кабел

Декларация за емисиите на шум за Германия

Декларация за работни места с екранно оборудване за Германия

Бележка за потребителите на телефонната мрежа в САЩ

: Изисквания на Федералната

комисия по комуникации

(FCC)

Бележка за потребителите на телефонната мрежа в Канада

Бележка за потребители в Европейското икономическо пространство

Бележка за потребители на телефонната мрежа в Германия

Декларация за използване на факс по кабел за Австралия

Декларацията за нормативни положения на Европейския съюз

Декларация за съответствие

Информация за нормативната уредба за безжични продукти