HP Officejet Pro 6830 - Продукти с безжична функционалност

background image

Продукти с безжична функционалност

Електромагнитни полета

Този продукт отговаря на международните насоки

(ICNIRP) за излагане на радио честотно

излъчване

.

Ако той включва радио предавателно и приемно устройство

, тогава при нормална

употреба отстояние от

20 см осигурява нива на излагане на радио честотно излъчване,

които съответстват на изискванията на ЕС

.

148 Приложение а Техническа информация

BGWW

background image

Безжична функционалност в Европа

Този продукт е проектиран за употреба без ограничения във всички страни в ЕС плюс
Исландия

, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.