HP Officejet Pro 6830 - Спецификации

background image

Спецификации

За допълнителна информация посетете

www.hp.com/support. Изберете вашата страна или

регион

. Щракнете върху Product Support & Troubleshooting (Продуктова поддръжка и

отстраняване на неизправности

). Въведете името, показано на предната част на принтера и

после изберете

Search (Търсене). Щракнете върху Product information (Информация за продукт)

и после щракнете върху

Product specifications (Спецификации на продукт).

Изисквания към системата

Изисквания към софтуера и системата може да намерите във файла

Readme, който е

наличен на компакт диска на софтуера на принтера на

HP, доставен с принтера.

За информация относно бъдещи издания на операционни системи и тяхната поддръжка
посетете уеб сайта на

HP за онлайн поддръжка на адрес www.hp.com/support.

Спецификации на условията на околната среда

Работна температура

: от 5°C до 40°C

Работна влажност

: от 15 до 80% относителна влажност без кондензация

Препоръчителни условия на работа

: от 15°C до 32°C

Препоръчителна относителна влажност

: от 20 до 80% без кондензация

Капацитет на входната тава

Листове обикновена хартия

(от 60 до 105 г/м2 [от 16 до 28 фунта]): до 225

Пликове

: до 30

Каталожни картончета

: до 80

Листове фотохартия

: до 100

Капацитет на изходната тава

Листове обикновена хартия

(от 60 до 105 г/м2 [от 16 до 28 фунта]): до 60

Капацитет на подаващото устройство

Листове обикновена хартия

(от 60 до 105 г/м2 [от 16 до 28 фунта]): до 35

BGWW

Спецификации

139

background image

Размер и тегла на хартия

За пълен списък на поддържаните размери хартия вж

. софтуера на принтера на HP.

Обикновена хартия

: от 60 до 105 г/м

2

(от 16 до 28 фунта)

Пликове

: от 75 до 90 г/м

2

(от 20 до 24 фунта)

Картички

: до 200 г/м

2

(110-фунта индекс максимум)

Фотохартия

: 250 г/м

2

(66 фунта)

Спецификации на печата

Скоростите на печат варират в зависимост от сложността на документа и модела на
принтера

Метод

: drop-on-demand thermal officejet (пускане при поискване при термален мастилено-

струен

officejet)

Език

: PCL3 GUI

Разделителна способност на печат

:

Режим на чернова

Цветно въвеждане

/черно рендиране: 300x300 dpi

Разпечатки

(Черно/цветно): Automatic (Автоматично)

Нормален режим

Цветно въвеждане

/черно рендиране: 600x600 dpi

Разпечатки

(Черно/цветно): Automatic (Автоматично)

Режим за най

-добър печат на

обикновена хартия

Цветно въвеждане

/черно рендиране: 600x600 dpi

Разпечатки

(Черно/цветно): Automatic (Автоматично)

Режим за най

-добър печат на

снимки

Цветно въвеждане

/черно рендиране: 600x600 dpi

Разпечатки

(Черно/цветно): Automatic (Автоматично)

Режим с максимално

DPI

Цветно въвеждане

/черно рендиране: 1200x1200 dpi

Разпечатки

: Автоматично (Черно/Цветно), 4800x1200 оптимизирани dpi

(Фотохартия, Цвят)

За печат в режим на максимален брой точки на инч

(dpi) вж. Печат с максимална

разделителна способност

.

Задаване на минимални полета

:

Полетата на документа трябва да съвпадат с

(или да надвишават) настройките на полетата

при портретна ориентация

.

140 Приложение а Техническа информация

BGWW

background image

Носители

(1) Ляво поле

(2) Дясно поле

(3) Горно поле

(4) Долно поле

Формат

Letter

Формат

Legal

A4

Формат

Executive

B5

A5

Картончета

Носители с размер по избор

Фотохартия

3 мм (0,12 инча)

3 мм (0,12 инча)

3 мм (0,12 инча)

3 мм (0,12 инча)

Пликове

3 мм (0,12 инча)

3 мм (0,12 инча)

16,5 мм (0,65
инча

)

16,5 мм (0,65
инча

)

Спецификации на копиране

Цифрова обработка на изображения

Скоростите на копиране варират в зависимост от сложността на документа и модела на
принтера

До

99 копия от оригинал

Цифрово мащабиране

: от 25 до 400%

Побиране в страницата

, визуализиране на копието

Спецификации на сканиране

Разделителна способност

: до 1200 x 1200 ppi оптична

За повече информация за разделителната способност на сканиране вж

. софтуера на

принтера на

HP.

Цвят

: 24-бита цветно, 8-бита за нива на сивото (256 нива на сивото)

Максимален размер за сканиране

:

Стъкло на скенера

: 216 x 297 мм (8,5 x 11,7 инча)

Подаващо устройство

: 216 x 356 мм (8,5 x 14 инча)

BGWW

Спецификации

141

background image

Спецификации на факса

Улеснена работа с чернобели и цветни факсове

.

Ръчно изпращане и получаване на факсове

.

Автоматично повторно набиране до пет пъти при сигнал „заето“

(варира според страната/

региона

).

Автоматично повторно набиране при липса на отговор до два пъти

(варира според

страната

/региона).

Автоматично повторно набиране до пет пъти при комуникационен проблем

(варира според

страната

/региона).

Отчети за потвърждение и за използването

.

Факс

CCITT/ITU група 3 с режим на корекция на грешките (ECM).

До

33,6 Kbps скорост на предаване.

Скорост

4 секунди на страница при 33,6 Kbps (на базата на първото тестово изображение

на

ITU-T при стандартна разделителна способност). По-сложните страници или по-

високата разделителна способност отнема повече време и памет

.

Откриване на позвъняването с автоматично превключване между факс апарата и
телефонния секретар

.

Разделителна способност на факс

:

Снимки

(dpi)

Много фино

(dpi)

Фино

(dpi)

Стандартно

(dpi)

Черно

203 x 196 (8-битови нива
на сивото

)

300 x 300

203 x 196

203 x 98

Цветно

200 x 200

200 x 200

200 x 200

200 x 200

Спецификации на функцията за получаване на факсове на компютър

Поддържани типове файлове

: TIFF и PDF

Поддържани типове факс

: черно-бели факсове

Капацитет на касетите

Посетете сайта

www.hp.com/go/learnaboutsupplies за допълнителна информация за

приблизителните капацитети на различните касети

.

Спецификации на звуковите емисии

Налягане на звука

(непосредствено до самото устройство)

LpAm 55 (dBA) (монохромно чернова)

Сила на звука

LwAd 6,9 (BA)