HP Officejet Pro 6830 - Факс

background image

Факс

Можете да използвате принтера

, за да изпращате и получавате факсове, включително цветни

факсове

. Можете да планирате по-късно изпращане на факсове и да зададете контакти от

телефонен указател

, за да изпращате факсовете бързо и лесно към често използвани номера.

Можете също така да зададете редица опции за факс от контролния панел на принтера

, като

например настройки за разделителната способност и контраста между осветеността и
затъмняването на изпращаните факсове

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да започнете

, се уверете, че правилно сте настроили принтера за

факсове

. Можете да проверите дали факсът е настроен правилно, като стартирате тест за

настройка на факса от контролния панел на принтера

.

Научете повече относно настройка на факс и тест

, щракнете тук, за да получите повече

информация.

Изпращане на факс

Получаване на факс

Задаване на контакти в телефонния указател

Промяна на настройките на факса

Услуги за факс и цифров телефон

Протокол

"факс по интернет"

Използване на отчети