HP Officejet Pro 6830 - Използване на отчети

background image

"факс по интернет" 65

background image

ЗАБЕЛЕЖКА: Предупрежденията и индикаторите за нивото на мастилото предоставят
приблизителна информация само с цел планиране

. Когато получите предупреждение за ниско

ниво на мастилото

, подгответе касета за смяна, за да избегнете евентуални забавяния на

задачите за печат

. Не е нужно да сменяте касетите с мастило, докато качеството на печат не

се влоши видимо

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали печатащите глави и касетите с мастило са в добро състояние и
са поставени правилно

. За допълнителна информация вж. Работа с касетите с мастило.

Този раздел съдържа следните теми

:

Печат на отчети за потвърждение за факс

Печат на отчети за грешка във факса

Печат и преглед на факс регистъра

Изчистване на факс регистъра

Отпечатване на подробности от последната факс транзакция

Отпечатване на отчет с номерата на повикванията

Преглед на хронологията на обажданията