HP Officejet Pro 6830 - Изпращане на факс от паметта

background image

Изпращане на факс от паметта

Можете да сканирате черно

-бял факс в паметта, а след това да го изпратите оттам. Тази

функция е полезна

, ако номерът на факса, с който се опитвате да се свържете, е зает или е

временно недостъпен

. Принтерът ще сканира оригиналите в паметта и ще ги изпрати, когато

успее да се свърже с приемащия факс апарат

. След като принтерът сканира страниците в

паметта

, можете веднага да отстраните оригиналите от тавата за подаване на документи или

от стъклото на скенера

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изпращате само черно

-бели факсове от паметта.

Изпращане на факс от паметта

1. Уверете се, че е включен San and Fax Method (Метод за сканиране и факс).

а.

От дисплея на контролния панел на принтера докоснете Настройка

.

б.

Докоснете Настройка на факса

, а след това Предпочитания.

в.

Задайте

Scan and Fax Method (Метод за сканиране и факс) на включен.

2. Поставете оригинала със страната за печат нагоре в подаващото устройство.

За допълнителна информация вж

. Зареждане на оригинал в подаващото устройство.

3. От дисплея на контролния панел на принтера докоснете Fax (Факс).
4. Докоснете Send Now (Изпращане сега).
5. Ако оригиналът е поставен на стъклото на скенера, изберете Use Glass (Използване на

стъклото

).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изберете

Use Glass (Използване на стъклото), принтерът работи по

метода за изпращане на стандартен факс

. За допълнителна информация за изпращане на

стандартен факс вж

. Изпращане на стандартен факс.

BGWW

Изпращане на факс

49

background image

6. Въведете номера на факса чрез цифровата клавиатура, докоснете (Телефонен

указател

), за да изберете контакт от телефонния указател или изберете вече набран или

получен номер

.

7. Докоснете Black (Черно).

Принтерът ще сканира оригиналите в паметта и ще изпрати факса

, когато получаващият

факс апарат е свободен

.