HP Officejet Pro 6830 - Услуги за факс и цифров телефон

background image

Услуги за факс и цифров телефон

Много телефонни компании предоставят на своите клиенти услуги за цифров телефон

, като

например следните

:

DSL: Услуга за цифрова абонатна линия (DSL) от вашата телефонна компания. (Във вашата
страна

/регион DSL услугата може да се нарича ADSL).

PBX: Телефонна система с учрежденска телефонна централа (PBX).

ISDN: Система за цифрова мрежа за интегрирани услуги (ISDN).

FoIP: Нескъпоструваща телефонна услуга, която позволява изпращане и получаване на
факсове чрез принтера през интернет

. Този метод се нарича Протокол за факс по

интернет

(FoIP).

За допълнителна информация вж

. Протокол "факс по интернет".

Принтерите на

HP са предназначени специално за използване със стандартни аналогови

телефонни услуги

. Ако се намирате в среда на цифров телефон (като например DSL/ADSL,

PBX или ISDN), може да е необходимо да използвате цифрово-аналогови филтри или
преобразуватели

, когато настройвате принтера за изпращане и получаване на факсове.

64 Глава 5 Факс

BGWW

background image

ЗАБЕЛЕЖКА:

HP не гарантира, че принтерът ще е съвместим с всички линии или доставчици

на цифрови услуги

, във всички цифрови среди или с всички цифрово-аналогови

преобразуватели

. Препоръчително е винаги да се консултирате директно със съответната

телефонна компания за правилните опции за настройка на базата на телефонните услуги

,

които предоставят

.

Протокол

"факс по интернет"

Може да се абонирате за нескъпоструваща телефонна услуга

, която позволява изпращане и

получаване на факсове от принтера чрез използване на интернет

. Този метод се нарича

протокол

"факс по интернет" (FoIP).

Вие вероятно използвате услуга

FoIP (предоставена от вашата телефонна компания), ако:

Набирате специален код за достъп наред с факс номера

.

Имате

IP конвертор, който се свързва към интернет и осигурява аналогови телефонни

гнезда за факс връзката

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изпращате и получавате факсове само като свържете телефонния
кабел към порта

, означен с "1-LINE" на принтера. Това означава, че връзката към интернет

трябва да се осъществява или чрез конверторна кутия

(която съдържа обикновени аналогови

телефонни розетки за свързване на факсове

), или чрез телекомуникационната компания.

СЪВЕТ: Поддръжката на стандартно изпращане и получаване на факсове чрез телефонни
системи с интернет протокол често е ограничена

. Ако имате проблеми с изпращането или

получаването на факсове

, опитайте да намалите скоростта на факса или да забраните режима

на коригиране на грешки на факса

(ECM). Ако обаче изключите режима ECM, няма да можете

да изпращате и получавате цветни факсове

.

За допълнителна информация относно промяната на скоростта на факса вж

. Настройване на

скоростта на факса

. За допълнителна информация относно използването на ECM вж.

Изпращане на факс в режим коригиране на грешки

.

Ако имате въпроси относно изпращането на факсове по интернет

, се свържете с отдела за

поддръжка на услуги за работа с факсове по интернет или вашия местен доставчик на услуги
за повече помощ

.

Използване на отчети

Можете да зададете на принтера автоматично да отпечатва отчети за грешка и отчети за
потвърждение за всеки изпратен и получен факс

. Можете също така да отпечатвате ръчно

системни отчети

, тъй като тези отчети предоставят полезна системна информация за принтера.

По подразбиране принтерът е настроен да отпечатва отчети само ако има проблем при
изпращането или получаването на даден факс

. След всяка транзакция на дисплея на

контролния панел се показва съобщение

, потвърждаващо дали даден факс е изпратен

успешно

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако отчетите са нечетливи

, можете да проверите приблизителните нива на

мастилото от контролния панел или от софтуера на

HP. За допълнителна информация вж.

Приблизителна оценка на нивата на мастилото

.

BGWW

Протокол