HP Officejet Pro 6830 - Údržba tiskové hlavy a inkoustových kazet

background image

Údržba tiskové hlavy a inkoustových kazet

Pokud máte problémy s tiskem, jsou příčinou pravděpodobně potíže s tiskovými hlavami. Kroky

popsané v následujících částech byste měli vykonat, jen pokud k tomu budete vyzváni z důvodu

vyřešení potíží s kvalitou tisku. Další informace naleznete v části Protokol kvality tisku.
Provedením zarovnání a vyčištění se může zbytečně spotřebovat inkoust a zkrátit životnost kazet.

Pokud jsou na tištěném výstupu pruhy nebo nesprávné či chybějící barvy.
Jsou tři stupně čištění. Každý stupeň trvá zhruba dvě minuty, potřebuje list papíru a spotřebuje

zvyšující se množství inkoustu. Po každém stupni zkontrolujte kvalitu vytisknuté stránky. Další

stupeň čištění byste měli zahájit, jen když je kvalita tisku špatná.
Pokud je kvalita tisku špatná i po dokončení všech fází čištění, zkuste zarovnat tiskárnu. Pokud

problémy s kvalitou tisku přetrvávají i po čištění a zarovnání, obraťte se na podporu HP. Další

informace naleznete v tématu Podpora společnosti HP.

Zarovnejte tiskárnu v případě, že se na stránce stavu tiskárny vyskytnou v některém barevném

bloku pruhy nebo bílé čáry nebo máte u výtisků potíže s kvalitou tisku.
Tiskárna automaticky zarovná tiskovou hlavu během počátečního nastavení.

Pokud jsou na zadní straně výtisků inkoustové šmouhy, očistěte inkoust. Je možné, že se

v některých místech tiskárny nashromáždil inkoust a je třeba jej odstranit.

POZNÁMKA: Při čištění se spotřebovává inkoust, a proto tiskovou hlavu čistěte, jen pokud je to

nutné. Proces čištění trvá několik minut. Během této procedury se mohou generovat zvuky.
Nesprávné vypnutí tiskárny může vést k potížím s kvalitou tisku. Další informace naleznete v části

Vypnutí tiskárny.

Čištění a zarovnání tiskových hlav nebo čistění inkoustových skvrn

1.

Vložte do vstupního zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu A4 nebo Letter. Další

informace naleznete v části Vložení papíru.

2.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

3.

Stiskněte tlačítko Údržba tiskárny, vyberte požadovanou možnost a poté postupujte podle

pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Stejné úkony můžete provést také ze softwaru tiskárny HP nebo vestavěného

webového serveru (EWS). Přístup k softwaru nebo serveru EWS najdete v tématech Spusťte

software tiskárny HP (Windows) nebo Spuštění integrovaného webového serveru.