HP Officejet Pro 6830 - Čištění skla skeneru

background image

Čištění skla skeneru

Čištění vnějších ploch

Vyčistěte podavač dokumentů

Údržba tiskové hlavy a inkoustových kazet

Čištění skla skeneru

Prach nebo nečistoty na skle skeneru, na spodní straně víka skeneru nebo na rámu skeneru mohou

zpomalit proces, snížit kvalitu snímků a ovlivnit přesnost speciálních funkcí jako jsou přizpůsobování

kopií určitému formátu stránky.
Čištění skla skeneru
VAROVÁNÍ! Před čištěním tiskárny vypněte napájení stisknutím tlačítka (Napájení) a odpojte

napájecí kabel od elektrické zásuvky.
1.

Zvedněte víko skeneru.

CSWW

Údržba tiskárny 115

background image

2.

Očistěte sklo skeneru a spodní stranu víka měkkým hadříkem, který nepouští vlákna,

navlhčeným jemným prostředkem na čištění skla.

UPOZORNĚNÍ: K čištění skla skeneru používejte pouze čisticí prostředek na sklo.

Nepoužívejte čističe, které obsahují abrazivní částice, aceton, benzen a chlorid uhličitý, které

mohou sklo skeneru poškodit. Nepoužívejte ani isopropylalkohol, protože může na skle skeneru

zanechat šmouhy.
UPOZORNĚNÍ: Čistič na sklo nestříkejte přímo na sklo skeneru. Pokud použijete nadměrné

množství čisticího prostředku, může dojít k jeho prosáknutí pod sklo skeneru a skener by se

mohl poškodit.

3.

Zavřete víko skeneru a zapněte tiskárnu.