HP Officejet Pro 6830 - Čištění vnějších ploch

background image

Čištění vnějších ploch

VAROVÁNÍ! Před čištěním tiskárny vypněte napájení stisknutím tlačítka (Napájení) a odpojte

napájecí kabel od elektrické zásuvky.
Použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna, navlhčete jej a otřete prach, skvrny a šmouhy z krytu

tiskárny. Zabraňte vniknutí kapalin do tiskárny a na ovládací panel.