HP Officejet Pro 6830 - Vyčistěte podavač dokumentů

background image

Vyčistěte podavač dokumentů

Jestliže podavač dokumentů podá více stránek nebo pokud nepodá prázdný papír, můžete vyčistit

válečky a oddělovač.
Čištění válečků a oddělovače
VAROVÁNÍ! Před čištěním tiskárny vypněte napájení stisknutím tlačítka (Napájení) a odpojte

napájecí kabel od elektrické zásuvky.
1.

Odeberte veškeré předlohy z podavače dokumentů.

116 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

2.

Zvedněte kryt podavače dokumentů.

Takto získáte snadný přístup k válečkům (1) a oddělovacímu bloku (2).

1

Válečky

2

Oddělovač

3.

Destilovanou vodou zvlhčete tkaninu, ze které se neuvolňují vlákna, a vymačkejte ji.

CSWW

Údržba tiskárny 117

background image

4.

Vlhkou tkaninou otřete z válečků a oddělovače všechny usazeniny.
POZNÁMKA: Pokud se usazeniny nepodaří odstranit destilovanou vodou, použijte

isopropylalkohol (denaturovaný líh).

5.

Zavřete kryt podavače dokumentů.