HP Officejet Pro 6830 - Řešení problémů pomocí webových služeb

background image

Řešení problémů pomocí webových služeb

Máte-li problémy s použitím webových služeb, jako je služba HP ePrint nebo Tiskové materiály HP,

zkontrolujte následující:

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k Internetu kabelem Ethernet nebo bezdrátově.
POZNÁMKA: Tyto webové funkce nemůžete používat, pokud je tiskárna připojena pomocí

USB kabelu.

Zkontrolujte, zda jsou v tiskárně nainstalovány nejnovější aktualizace produktu. Další informace

naleznete v tématu Aktualizace tiskárny.

Zkontrolujte, zda jsou v tiskárně webové služby povoleny. Další informace naleznete v části

Nastavení webových služeb.

Přesvědčte se, že je zapnut a řádně pracuje síťový rozbočovač, přepínač nebo směrovač.

Pokud tiskárnu připojujete pomocí kabelu Ethernet, ujistěte se, že ji nepřipojujete pomocí

telefonního kabelu nebo kříženého kabelu pro připojení tiskárny k síti a že je kabel Ethernet

pevně připojen k tiskárně. Další informace naleznete v části Řešení obecných problémů se sítí.

Pokud připojujete tiskárnu pomocí bezdrátového připojení, ujistěte se, že bezdrátová síť funguje

správně. Další informace naleznete v tématu K tiskárně se nelze bezdrátově připojit.

Používáte-li službu HP ePrint, projděte si následující body:

Zkontrolujte správnost e-mailové adresy tiskárny.

Zkontrolujte, zda je e-mailová adresa tiskárny jedinou adresou uvedenou v řádku Příjemce

e-mailové zprávy. Jestliže jsou v řádku Příjemce uvedeny i jiné e-mailové adresy, je možné,

že přílohy, které odešlete, nebudou vytištěny.

Zkontrolujte, zda odesíláte dokumenty splňující požadavky služby HP ePrint. Bližší

informace naleznete na webu HP Connected na adrese www.hpconnected.com.

Pokud se ve vaší síti při připojování k Internetu využívá nastavení proxy serveru, zkontrolujte,

zda jsou zadaná nastavení platná:

Zkontrolujte nastavení používaná webovým prohlížečem (například Internet Explorer,

Firefox nebo Safari).

Obraťte se na správce IT nebo na osobu, která nastavila vaši bránu firewall.
Pokud se změnila nastavení serveru proxy používaná bránou firewall, je třeba tato

nastavení aktualizovat na ovládacím panelu tiskárny nebo pomocí vestavěného webového

serveru. Jestliže tato nastavení nejsou aktualizována, nebudete moci webové služby

využívat.
Další informace naleznete v části Nastavení webových služeb.

TIP: Další nápovědu ohledně nastavení a používání webových služeb naleznete na stránce HP

Connected na adrese www.hpconnected.com.