HP Officejet Pro 6830 - Faxové tóny se nahrávají na záznamník

background image

Faxové tóny se nahrávají na záznamník

Pokud je záznamník připojen ke stejné telefonní lince, která je používána pro faxování, pokuste

se připojit záznamník přímo k tiskárně – kliknutím sem získáte více informací online. Pokud

neprovedete připojení záznamníku podle doporučení, může docházet k nahrávání faxových tónů

na záznamník.

Zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena na automatický příjem faxů a zda je správně nastaven

Zvon. před odpov.. Počet zazvonění před odpovědí tiskárny by měl být vyšší než počet

zazvonění před odpovědí záznamníku. Pokud jsou záznamník i tiskárna nastaveny na stejný

počet zazvonění před odpovědí, odpoví na volání obě zařízení a faxové tóny se nahrají na

záznamník.

Nastavte záznamník na malý počet zazvonění a tiskárnu na odpověď po maximálním

podporovaném počtu zazvonění. (Maximální počet zazvonění se v jednotlivých zemích a

oblastech liší.) Při tomto nastavení odpoví záznamník na volání a tiskárna bude sledovat linku.

Jestliže tiskárna zjistí tóny faxu, tiskárna přijme fax. Pokud se jedná o hlasové volání, telefonní

záznamník zaznamená příchozí zprávu. Další informace naleznete v tématu Nastavení počtu

zazvonění před příjmem faxu.