HP Officejet Pro 6830 - Počítač nemůže přijmout faxy (HP Digital Fax)

background image

Počítač nemůže přijmout faxy (HP Digital Fax)

Počítač pro příjem faxů je vypnutý. Ujistěte se, že je počítač pro příjem faxů zapnutý po celou

dobu.

Pro nastavení a příjem faxů je nakonfigurováno více počítačů, z nichž některý může být vypnutý.

Pokud je počítač pro příjem faxů odlišný od počítače pro nastavení, musí být oba dva zapnuty

po celou dobu.

Není aktivován nástroj HP Digital Fax nebo počítač není konfigurován pro přijímání faxů.

Aktivujte nástroj HP Digital Fax a ujistěte se, že je počítač nakonfigurován pro příjem faxů.

110 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW