HP Officejet Pro 6830 - Tiskárna nemůže faxy odesílat, ale může je přijímat

background image

Tiskárna nemůže faxy odesílat, ale může je přijímat

Tiskárna zřejmě vytáčí příliš rychle nebo příliš brzy. Pravděpodobně bude nutné vložit do číselné

řady mezery. Pokud například potřebujete před vytočením telefonního čísla získat přístup

k vnější lince, vložte mezeru za číslo pro přístup. Pokud voláte číslo 95555555 a 9 slouží

k přístupu na vnější linku, můžete mezery vložit následujícím způsobem: 9-555-5555. Chcete-li

do zadávaného faxového čísla zadat mezeru, opakovaně tiskněte tlačítko *, dokud se na displeji

ovládacího panelu nezobrazí pomlčka (-).
Fax můžete odeslat také pomocí monitorovaného vytáčení. Můžete tak poslouchat telefonní

linku při vytáčení. Můžete nastavit rychlost vytáčení a reagovat na výzvy při vytáčení. Další

informace viz Odeslání faxu pomocí monitorovaného vytáčení.

Číslo zadané při odesílání faxu není ve správném tvaru nebo je problém na straně přijímajícího

zařízení. Chcete-li to ověřit, zavolejte na faxové číslo z telefonu a poslechněte si faxové tóny.

Pokud faxové tóny nejsou slyšet, přijímající fax je zřejmě vypnutý nebo odpojený nebo může na

telefonní lince příjemce rušit příjem služba hlasové pošty. Můžete také požádat příjemce, aby

zkontroloval, zda jeho faxový přístroj nemá poruchu.

CSWW

Řešení problémů s faxem 109