HP Officejet Pro 6830 - Řešení problémů s kopírováním

background image

Řešení problémů s kopírováním

TIP: (Windows) Pomocí nástroje HP Print and Scan Doctor můžete diagnostikovat a automaticky

opravovat problémy s tiskem, skenováním a kopírováním. Tato aplikace nemusí být k dispozici ve

všech jazycích.

Kopie jsou prázdné nebo vybledlé

Nastavení kontrastu je pravděpodobně příliš vysoké. Na displeji ovládacího panelu tiskárny

stiskněte položky Kopírování, (Nastavení kopírování), Světlejší/Tmavší a poté tlačítky se

šipkami nastavte tmavší kopie.

Nastavení kvality Rychle (kopie v kvalitě konceptu) může mít za následek chybějící nebo

vybledlé dokumenty. Změňte nastavení na hodnotu Normální nebo Nejlepší.

96 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

Velikost je zmenšena

Možná bylo pomocí ovládacího panelu nastaveno zmenšení/zvětšení nebo jiná funkce, která

zmenšuje skenovaný obraz. Zkontrolujte nastavení úlohy kopírování, zda je nastavena normální

velikost.

Znečištěné sklo skeneru může zhoršit kvalitu naskenovaného obrazu. Očistěte sklo skeneru a

spodní stranu víka. Další informace naleznete v části Údržba tiskárny.

Tato budoucí velikost stránky může být větší, než formát vložené předlohy.

Kopírování není kvalitní

Zkontrolujte tiskárnu

Víko skeneru zřejmě není správně uzavřeno.

Sklo skeneru nebo spodní strana víka zřejmě vyžaduje očištění. Další informace naleznete

v tématu Údržba tiskárny.

Pokud má tiskárna podavač dokumentů, možná je nutné jej vyčistit. Další informace

naleznete v části Údržba tiskárny.

Nežádoucí čáry
Sklo skeneru, spodní strana víka nebo rám zřejmě vyžaduje očištění. Další informace naleznete

v tématu Údržba tiskárny.

Kopie je šikmá nebo potočená
Používáte-li podavač dokumentů, projděte si následující body:

Zkontrolujte, zda vstupní zásobník podavače dokumentů není příliš plný.

Zkontrolujte, zda jsou boční vodítka podavače dokumentů přitlačena těsně k okrajům

papíru.

Další informace naleznete v tématu Vkládání předloh do podavače dokumentů.

Ve světle až středně šedých oblastech jsou zobrazeny zrnité nebo bílé vodorovné pásy
Výchozí nastavení zkvalitnění obrazu zřejmě není pro danou úlohu vhodné. Zkontrolujte

nastavení a změňte je podle potřeby na kvalitu Text nebo Fotografie. Další informace viz

Kopírování.

Získejte rady pro řešení problémů online a zjistěte více o řešení problémů s kopírováním.

Klepnutím sem získáte více informací online. Tyto webové stránky aktuálně nemusí být k dispozici ve

všech jazykových verzích.