HP Officejet Pro 6830 - Řešení problémů se sítí

background image

Řešení problémů se sítí

Tato část obsahuje řešení častých problémů s připojením tiskárny k síti a jejím používáním v síti.

Řešení obecných problémů se sítí

K tiskárně se nelze bezdrátově připojit

CSWW

Řešení problémů pomocí webových služeb 111

background image

Další informace o potížích se sítí naleznete v následujících částech:

Tento poradce při potížích vám pomůže vyhledat nastavení zabezpečení sítě. Klepnutím sem

získáte více informací online. Tyto webové stránky aktuálně nemusí být k dispozici ve všech

jazykových verzích.

Tento poradce při potížích vám pomůže přepnout z připojení USB na bezdrátové. Klepnutím

sem získáte více informací online. Tyto webové stránky aktuálně nemusí být k dispozici ve

všech jazykových verzích.

Tohoto poradce při potížích můžete použít k připojení HP Wireless Direct nebo k řešení

problémů s funkcí HP Wireless Direct, například nemožnosti připojit se k funkci HP Wireless

Direct, nemožnosti tisknout při používání funkce HP Wireless Direct nebo nemožnosti připojit se

k internetu. Klepnutím sem získáte více informací online. Tyto webové stránky aktuálně nemusí

být k dispozici ve všech jazykových verzích.

Pomocí tohoto poradce při potížích můžete připojit tiskárnu k síti, když byla k síti připojena a již

není. Klepnutím sem získáte více informací online. Tyto webové stránky aktuálně nemusí být

k dispozici ve všech jazykových verzích.

Použijte poradce při potížích k přihlášení tiskárny do sítě v případě, že máte aktivní bránu

firewall nebo antivirovou ochranu, která způsobuje potíže. Klepnutím sem získáte více informací

online. Tyto webové stránky aktuálně nemusí být k dispozici ve všech jazykových verzích.