HP Officejet Pro 6830 - Řešení obecných problémů se sítí

background image

Řešení obecných problémů se sítí

Pokud během instalace softwaru není možné nalézt tiskárnu v síti, budete vyzváni k zadání IP adresy

tiskárny, kterou najdete na stránce konfigurace sítě. Další informace naleznete v části Stránka

s konfigurací sítě.
TIP: Na webu online podpory společnosti HP na adrese www.hp.com/support naleznete informace

a nástroje, které vám pomohou opravit řadu běžných problémů s tiskárnou.
(Windows) Pomocí nástroje HP Print and Scan Doctor můžete diagnostikovat a automaticky

opravovat problémy s tiskem, skenováním a kopírováním. Tato aplikace nemusí být k dispozici ve

všech jazycích.
Ujistěte se v následujícím:

Pokud používáte bezdrátové připojení, ujistěte se, že indikátor bezdrátového připojení svítí.

Další informace naleznete v části Zapnutí bezdrátového připojení tiskárny.

Pokud používáte připojení k síti Ethernet, připojte kabel Ethernet v okamžiku, kdy k tomu budete

během instalace softwaru vyzváni, a zkontrolujte, zda indikátory linky v blízkosti konektoru na

zadní straně tiskárny svítí.

K počítači i k tiskárně jsou správně připojeny všechny kabely.

Síť je funkční a síťový rozbočovač, přepínač nebo směrovač je zapnutý.

(Windows) Veškeré aplikace, včetně antivirových programů, aplikací pro ochranu před

spywarem a bran firewall, jsou ukončeny nebo dočasně vypnuty.