HP Officejet Pro 6830 - K tiskárně se nelze bezdrátově připojit

background image

K tiskárně se nelze bezdrátově připojit

Ujistěte se, že jste již bezdrátové možnosti tiskárny nastavili dokončením nastavení bezdrátového

připojení.
Další informace o nastavení bezdrátového připojení naleznete zde: Nastavení tiskárny pro

bezdrátovou komunikaci.

112 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

POZNÁMKA: Pokud tiskárna podporuje sítě Ethernet, zkontrolujte, že kabel Ethernet není připojen

k tiskárně. Jestliže k tiskárně připojíte kabel Ethernet, funkce bezdrátového připojení tiskárny budou

vypnuty.

Tabulka 10-1 Informujte se o chování kontrolky bezdrátového připojení (802.11) tiskárny.

Popis kontrolek/Schémata kontrolek

Vysvětlení

Kontrolka Bezdrátové připojení nesvítí.

Funkce bezdrátového připojení tiskárny

je vypnuta.

Kontrolka Bezdrátové připojení svítí, ale bliká.

Funkce bezdrátového připojení tiskárny

je zapnuta, ale tiskárna není připojena

k síti.

Kontrolka Bezdrátové připojení trvale svítí.

Funkce bezdrátového připojení tiskárny

je zapnuta a tiskárna je připojena k síti.

K bezdrátovému připojení tiskárny použijte následující kroky.
1.

Zkontrolujte, že kontrolka bezdrátového připojení (802.11) svítí. Pokud modrá kontrolka

bezdrátového připojení na ovládacím panelu tiskárny nesvítí, funkce bezdrátového připojení

možná nejsou zapnuty.
Postup zapnutí funkce bezdrátového připojení tiskárny

CSWW

Řešení problémů se sítí 113

background image

a.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko

(Bezdrátové připojení) a poté tlačítko

Nastavení.

b.

Stiskněte Nastavení bezdrátového připojení.

c.

Chcete-li zapnout bezdrátové připojení tiskárny, přepněte tlačítko do polohy Zapnuto.

Pokud modrá kontrolka bezdrátového připojení bliká, tiskárna není připojená k síti. Pomocí

Průvodce nastavením bezdrátového spojení na displeji ovládacího panelu tiskárny nastavte

bezdrátovou komunikaci. Další informace naleznete v části Nastavení tiskárny v bezdrátové síti.

2.

Zkontrolujte, zda je počítač připojen k bezdrátové síti.
Jestliže nelze počítač připojit k síti, mohlo dojít k hardwarovým potížím se směrovačem nebo

počítačem.

3.

Ověřte, že IP adresa tiskárny nebyla změněna. Pokud se IP adresa tiskárny od poslední

instalace změnila, je třeba před opětovným tiskem spustit nástroj Aktualizovat adresu IP. Nástroj

Aktualizovat adresu IP byl nainstalován softwarem.
a.

Otevřete software tiskárny. Další informace naleznete v části Spusťte software tiskárny HP

(Windows).

b.

Vyberte nástroj Aktualizovat adresu IP.

Jestliže test proběhne neúspěšně, vyhledejte v protokolu informace, jak potíže vyřešit, a test

opakujte.

4.

Spuštěním testu bezdrátového připojení se ujistěte, že bezdrátové připojení funguje správně.
a.

Přesvědčte se, zda je tiskárna zapnuta a v zásobníku je vložen papír.

b.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

c.

Stiskněte tlačítko Nastavení sítě.

d.

Stiskněte tlačítko Vytisknout zprávu.

e.

Stiskněte možnost Protokol testu bezdrátového připojení.

Jestliže test proběhne neúspěšně, vyhledejte v protokolu informace, jak potíže vyřešit, a test

opakujte.

5.

Restartujte komponenty bezdrátové sítě.
a.

Vypněte směrovač a tiskárnu.

b.

Znovu zapněte směrovač a tiskárnu v tomto pořadí: nejprve směrovač a poté tiskárnu.

Někdy pomůže problémy s komunikací v síti vyřešit vypnutí zařízení a jejich následné zapnutí.

Pokud se stále nemůžete připojit, vypněte směrovač, tiskárnu i počítač a znovu je zapněte

v následujícím pořadí: nejdříve směrovač, poté tiskárnu a nakonec počítač.

Pomocí tohoto poradce při potížích můžete připojit tiskárnu k síti, když byla k síti připojena

a již není. Klepnutím sem získáte více informací online. Tyto webové stránky aktuálně nemusí být

k dispozici ve všech jazykových verzích.
Jestliže problémy přetrvají, navštivte centrum HP pro bezdrátový tisk (www.hp.com/go/

wirelessprinting). (Tyto webové stránky aktuálně nemusí být k dispozici ve všech jazykových verzích.)

Webová stránka obsahuje nejnovější informace o nastavení a používání tiskárny v bezdrátové síti

a řešení potíží s bezdrátovým připojením a bezpečnostním softwarem.

114 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

Pokud nelze navázat bezdrátové připojení, můžete tiskárnu připojit k síti také pomocí kabelu

Ethernet.