HP Officejet Pro 6830 - Obnovení výchozích hodnot a nastavení

background image

Obnovení výchozích hodnot a nastavení

Pokud deaktivujete některé z funkcí nebo změníte některá nastavení a chcete tyto změny vrátit,

můžete obnovit původní tovární nastavení tiskárny nebo nastavení sítě.

Postup obnovení původního továrního nastavení tiskárny

1.

Na displeji ovládacího panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Údržba tiskárny.

3.

Stiskněte tlačítko Obnovit.

4.

Stiskněte možnost Nastavení obnovení.

5.

Vyberte funkci, u které chcete obnovit původní tovární nastavení:

Kopírování

Skenování

Fax

Fotografie

Network (Síť)

Webové služby

Nastavení tiskárny

126 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

Stiskněte tlačítko Obnovit.

6.

Zobrazí se zpráva, že výchozí nastavení budou obnovena.
Stiskněte možnost Ano.

Obnovení původního továrního nastavení tiskárny

1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte tlačítko Údržba tiskárny.

3.

Stiskněte tlačítko Obnovit.

4.

Stiskněte možnost Obnovit vých. nast. výrobce.
Zobrazí se zpráva, že výchozí nastavení budou obnovena.

5.

Objeví se hlášení o obnovení výchozích nastavení sítě.
Stiskněte tlačítko Obnovit.

Postup obnovení původního nastavení sítě v tiskárně

1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte možnost Nastavení sítě.

3.

Stiskněte položku Obnovit nastavení sítě.

4.

Zobrazí se zpráva, že výchozí nastavení sítě budou obnovena.
Stiskněte možnost Ano.

5.

Vytiskněte stránku konfigurace sítě a zkontrolujte, zda bylo nastavení sítě obnoveno.
Další informace naleznete v části Stránka s konfigurací sítě.

POZNÁMKA: Pokud obnovíte nastavení sítě tiskárny, dříve nakonfigurovaná nastavení

bezdrátového připojení budou odebrána.
TIP: Na webu online podpory společnosti HP na adrese www.hp.com/support naleznete informace

a nástroje, které vám pomohou opravit řadu běžných problémů s tiskárnou.
(Windows) Pomocí nástroje HP Print and Scan Doctor můžete diagnostikovat a automaticky

opravovat problémy s tiskem, skenováním a kopírováním. Tato aplikace nemusí být k dispozici ve

všech jazycích.

CSWW

Obnovení výchozích hodnot a nastavení 127