HP Officejet Pro 6830 - Odstraňování uvíznutého papíru

background image

Odstraňování uvíznutého papíru

K uvíznutí papíru může dojít uvnitř tiskárny nebo uvnitř podavače dokumentů.
UPOZORNĚNÍ: Chcete-li předejít možnému poškození tiskových hlav, odstraňte uvíznutý papír co

nejdříve.

118 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

Odstranění uvíznutého papíru

UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte uvízlý papír z přední strany tiskárny. Odstraňte uvízlý papír podle

níže uvedených pokynů. Tažení za papír směrem dopředu by mohlo způsobit jeho roztržení

a v tiskárně by mohly zůstat kousky papíru; to by později mohlo způsobit další uvíznutí.
1.

Otevřete přístupová dvířka inkoustové tiskové kazety.

2.

Zkontrolujte dráhu papíru uvnitř tiskárny.
a.

Zvedněte rukojeť krytu dráhy papíru a sejměte jej.

CSWW

Odstraňování uvíznutého papíru 119

background image

b.

Zjistěte místo uvíznutí papíru uvnitř tiskárny, uchopte papír oběma rukama a potom jej

vytáhněte směrem k sobě.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne, zkontrolujte, zda mezi

válečky a kolečky uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru.
Pokud z tiskárny neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

c.

Znovu nasaďte kryt dráhy papíru, dokud nezacvakne na místo.

3.

Pokud problém není vyřešen, zkontrolujte oblast tiskového vozíku v tiskárně.
UPOZORNĚNÍ: Během tohoto procesu se vyhněte kontaktu s kabelem připojeným k tiskovému

vozíku.

120 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

a.

Pokud došlo k uvíznutí papíru, přesuňte tiskový vozík v tiskárně zcela doprava a zatáhněte

za uvíznutý papír oběma rukama směrem k sobě.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne, zkontrolujte, zda mezi

válečky a kolečky uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru.
Pokud z tiskárny neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

CSWW

Odstraňování uvíznutého papíru 121

background image

b.

Přesuňte vozík zcela doleva tiskárny a pokračujte stejně jako v předchozím kroku

odstranění potrhaných částí.

4.

Zavřete dvířka pro přístup k inkoustovým kazetám.

5.

Pokud problém stále není vyřešen, zkontrolujte oblast zásobníku.
a.

Zvedněte výstupní zásobník.

b.

Zatáhnutím vysuňte vstupní zásobník.

122 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

c.

Stiskněte tlačítka na obou stranách vstupního zásobníku a zatažením vstupní zásobník

vyjměte.

d.

Zkontrolujte mezeru v tiskárně, kde byl vstupní zásobník. Zjistěte místo uvíznutí papíru

uvnitř tiskárny, uchopte papír oběma rukama a potom jej vytáhněte směrem k sobě.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne, zkontrolujte, zda mezi

válečky a kolečky uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru.
Pokud z tiskárny neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

e.

Vložte vstupní zásobník, vložte papír a sklopte výstupní zásobník.

Kliknutím sem můžete použít poradce při řešení problémů HP online k vyřešení uvíznutí

papíru.

Pokud se tiskový vozík nemůže pohybovat, kliknutím sem můžete použít poradce při řešení

problémů HP online k vyřešení uvíznutí papíru. Tyto webové stránky aktuálně nemusí být k dispozici

ve všech jazykových verzích.

Odstranění uvíznutého papíru z podavače dokumentů

1.

Zvedněte kryt podavače dokumentů.

CSWW

Odstraňování uvíznutého papíru 123

background image

2.

Zvedněte zelenou páčku na předním okraji podavače dokumentů.

124 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

3.

Opatrně vytáhněte uvíznutý papír z válečků.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne, zkontrolujte, zda mezi

válečky a kolečky uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru.
Pokud z tiskárny neodstraníte všechny zbytky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

4.

Zavřete kryt podavače dokumentů. Zatlačte na něj, aby zaklapl na místo.

Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, kliknutím sem přejdete na další řešení online.

Předcházení uvíznutím papíru

Chcete-li předcházet uvíznutí papíru, postupujte takto:

Často odebírejte potištěné papíry z výstupního zásobníku.

Zkontrolujte, zda tisknete na papír, který není zmačkaný, poskládaný nebo jinak poškozený.

Uchováváním papíru v uzavíratelném obalu na rovné podložce zabráníte svraštění nebo

zkroucení papíru.

Nepoužívejte papír, který je pro tiskárnu příliš tlustý nebo tenký.

Zkontrolujte, zda jsou zásobníky správně naplněny a nejsou přeplněny. Další informace viz

Vložení papíru.

Ujistěte se, zda papír vložený do vstupního zásobníku leží rovně a jeho okraje nejsou ohnuté ani

potrhané.

V zásobníku podavače dokumentů je příliš velké množství papíru. Informace o maximálním

počtu listů, povolených v podavači dokumentů, viz Technické údaje.

Ve vstupním zásobníku nekombinujte papíry různých typů a formátů. Celý balík musí obsahovat

papíry stejného formátu a typu.

CSWW

Odstraňování uvíznutého papíru 125

background image

Upravte vodítka šířky papíru ve vstupním zásobníku tak, aby těsně přiléhala k papíru. Vodítka

šířky papíru nesmí papír ve vstupním zásobníku ohýbat.

Nezasouvejte papír do vstupního zásobníku násilím a příliš hluboko.

Pokud tisknete na obě strany stránky, vyhněte se při použití lehkého papíru tisku sytých

obrázků.

Používejte typy papírů doporučené pro tiskárnu. Další informace naleznete v části Doporučené

papíry pro tisk.

Pokud tiskárně téměř došel papír, přidejte papír až poté, co dojde. Nevkládejte papír v době, kdy

tiskárna tiskne.

Zkontrolujte, zda je tiskárna čistá. Další informace viz Údržba tiskárny.