HP Officejet Pro 6830 - Délka období poskytování telefonické podpory

background image

Délka období poskytování telefonické podpory

Jednoletá bezplatná telefonická podpora je k dispozici v Severní Americe, Asii a Tichomoří a Latinské

Americe (včetně Mexika). Délku poskytování telefonické podpory v Evropě, Středním východě a

Africe naleznete na webovém serveru www.hp.com/support. Jsou účtovány standardní telefonní

poplatky.