HP Officejet Pro 6830 - Předtím, než zavoláte

background image

Předtím, než zavoláte

Podporu HP volejte v době, kdy jste u tiskárny a je k ní připojen počítač. Buďte připraveni poskytnout

následující informace:

Číslo modelu

Sériové číslo (nachází se na zadní nebo spodní straně tiskárny)

Zprávy zobrazované při výskytu problému

Odpovědi na tyto otázky:

Nastala tato situace již dříve?

Můžete přivodit opakování této situace?

Přidali jste v době, kdy k této situaci došlo, do počítače nějaký nový hardware nebo

software?

Stalo se něco předtím, než nastala tato situace (například bouřka nebo přemístění

tiskárny)?

Pokud potřebujete zavolat společnost HP, často je užitečné mít připravené vytištěné hlášení o stavu

tiskárny.