HP Officejet Pro 6830 - Protokol o stavu tiskárny

background image

Protokol o stavu tiskárny

Aktuální informace o tiskárně a stav inkoustové kazety získáte z hlášení o stavu tiskárny. Hlášení o

stavu tiskárny vám také pomůže řešit problémy s tiskárnou.
Hlášení o stavu tiskárny také obsahuje protokol nejnovějších událostí.
Pokud potřebujete zavolat společnost HP, často je užitečné mít připravené vytištěné hlášení o stavu

tiskárny.

Tisk protokolu stavu tiskárny

1.

Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko Nastavení.

2.

Stiskněte možnost Protokoly a poté možnost Protokol stavu tiskárny.

1.

Informace o produktu: Zobrazuje informace o tiskárně (například název tiskárny, číslo modelu,

sériové číslo a verzi firmwaru) a nainstalovaném příslušenství (například příslušenství pro

automatický oboustranný tisk nebo duplexní jednotce).

2.

Informace o využití tisku: Obsahuje souhrnné informace o stránkách, které byly na tiskárně

vytištěny.

CSWW

Porozumění zprávám tiskárny 87

background image

3.

Informace o systému přívodu inkoustu:Zobrazuje odhadovanou hladinu inkoustu (jako dílky

v grafickém znázornění), čísla dílů a data vypršení záruky inkoustových kazet.
POZNÁMKA: Varování a kontrolky hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží

pouze k plánování. Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu,

zvažte přípravu náhradní inkoustové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku.

Tiskovou kazetu nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.

4.

Další pomoc: Poskytuje informace o tom, kam se obrátit, pokud potřebujete více informací

o tiskárně či informace o nastavení testu faxu a použití testu bezdrátové sítě.