HP Officejet Pro 6830 - Vyřešení problémů s tiskem

background image

Vyřešení problémů s tiskem

TIP: (Windows) Pomocí nástroje HP Print and Scan Doctor můžete diagnostikovat a automaticky

opravovat problémy s tiskem, skenováním a kopírováním. Tato aplikace nemusí být k dispozici ve

všech jazycích.

Tiskárna neodpovídá (nic se netiskne)

V tiskové frontě jsou uvíznuté tiskové úlohy
Otevřete tiskovou frontu, stornujte všechny dokumenty a restartujte počítač. Po restartu počítače

zkuste tisknout. Více informací naleznete v systému nápovědy operačního systému.

Zkontrolujte instalaci softwaru HP
Pokud se tiskárna během tisku vypne, měla by se na displeji počítače zobrazit chybová zpráva;

v opačném případě není software HP dodávaný s tiskárnou správně instalován. K vyřešení je

nutno úplně odinstalovat software HP a potom software HP zařízení přeinstalovat.

Kontrola připojení kabelu
Přesvědčte se, že jsou oba konce kabelu USB/kabelu Ethernet řádně zajištěny.
Pokud je tiskárna připojena k síti, zkontrolujte následující:

Zkontrolujte indikátor linky na zadní straně tiskárny nad vstupem napájení.

Ujistěte se, že jste k připojení tiskárny nepoužili telefonní kabel.

Kontrola bezdrátového připojení tiskárny
Pokud je tiskárna připojena k síti prostřednictvím bezdrátového připojení, zkontrolujte, že

indikátor bezdrátového připojení nebliká. Blikající indikátor oznamuje, že mezi tiskárnou a sítí

došlo k problému s připojením. Pro účely diagnostiky problémů si můžete vytisknout Protokol

o testu bezdrátového připojení.

Kontrola instalace osobní brány firewall v počítači
Osobní brána firewall je zabezpečovací program, který chrání počítač před napadením ze sítě.

Brána firewall však může také blokovat komunikaci mezi počítačem a tiskárnou. V případě

problémů s komunikací s tiskárnou zkuste bránu firewall dočasně vypnout. Jestliže problém

přetrvává, není zdrojem problémů s komunikací brána firewall. Opět zapněte bránu firewall.

Použijte poradce při potížích k přihlášení tiskárny do sítě v případě, že máte aktivní

bránu firewall nebo antivirovou ochranu, která způsobuje potíže. Klepnutím sem získáte více

informací online. Tyto webové stránky aktuálně nemusí být k dispozici ve všech jazykových

verzích.

Restartování tiskárny a počítače
Pokud tiskárna ani nadále nereaguje, vypněte ji i počítač a znovu je zapněte.

Pokud výše uvedená řešení problém nevyřeší, kliknutím sem přejdete na další řešení online.

94 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

Na stránce něco chybí nebo je nesprávné

Vyzkoušejte řešení v tématu Kvalita tisku je nepřijatelná

Zkontrolujte umístění tiskárny a délku kabelu USB
Silná elektromagnetická pole (například generovaná USB kabely) mohou způsobit mírné

zkreslení tisku. Přesuňte tiskárnu dál od zdroje elektromagnetických polí. Doporučujeme také

používat kabel USB do 3 metrů délky, aby se minimalizoval vliv těchto elektromagnetických polí.

Kvalita tisku je nepřijatelná

1.

Zkontrolujte, zda používáte originální inkoustové kazety HP. Originální inkoustové kazety HP

jsou určeny a vyzkoušeny s tiskárnami HP, aby vám pomohly snadno dosahovat výborných

výsledků při každém použití.
POZNÁMKA: Společnost HP nemůže zaručit kvalitu a spolehlivost neoriginálního spotřebního

materiálu. Na opravy tiskárnu po použití spotřebního materiálu od jiného výrobce než HP se

nevztahuje záruka.
Pokud jste přesvědčeni, že jste zakoupili originální inkoustovou kazetu HP, přejděte na adresu:
www.hp.com/go/anticounterfeit

2.

Zkontrolujte hladiny inkoustu. V inkoustových kazetách je patrně nedostatek inkoustu.
POZNÁMKA: Varování a ukazatele hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží

pouze k plánování. Pokud se vám zobrazí varovná zpráva, že je v tiskárně málo inkoustu,

zvažte přípravu náhradní tiskové kazety, abyste se vyhnuli možným zdržením tisku. Inkoustové

kazety nemusíte měnit, dokud bude kvalita tisku přijatelná.
UPOZORNĚNÍ: U inkoustových kazet ponechaných mimo tiskárnu sice nedochází

k poškození, ale po nastavení a připravení tiskárny k používání je třeba, aby tisková hlava

obsahovala všechny inkoustové kazety. Ponechání jedné či více pozic pro kazety nevyužitých

po delší dobu může způsobit problémy s kvalitou tisku a časem také k možnému poškození

tiskové hlavy. Pokud jste nedávno po delší dobu ponechali kazetu mimo tiskárnu nebo pokud

nedávno došlo k uvíznutí papíru v tiskárně a došlo ke snížení kvality tisku, vyčistěte tiskovou

hlavu. Další informace naleznete v části Údržba tiskové hlavy a inkoustových kazet.
Další informace naleznete v části Kontrola odhadovaných hladin inkoustu.

3.

Zkontrolujte papír vložený do vstupního zásobníku. Ujistěte se, že je papír vložen správně a že

není pokroucený nebo příliš silný.

Papír vkládejte tiskovou stranou dolů. Pokud například vkládáte lesklý fotografický papír,

vložte papír lesklou stranou dolů.

Zkontrolujte, zda je papír založený celou plochou ve vstupním zásobníku a není

pomačkaný. Pokud je při tisku papír příliš blízko tiskové hlavy, může být inkoust rozpitý. K

tomu může dojít v případě, že je papír reliéfní, zmačkaný nebo velmi silný, jako např.

dopisní obálka.

Další informace naleznete v části Vložení papíru.

4.

Zkontrolujte typ papíru.
Společnost HP doporučuje používat papíry HP nebo jiný typ papírů s technologií ColorLok, který

je pro tuto tiskárnu vhodný. Všechny papíry s logem ColorLok jsou nezávisle testovány, aby

splnily vysoké standardy spolehlivosti a kvality tisku a vytvořily dokumenty s ostrými, živými

barvami a sytou černou, které schnou rychleji než běžné papíry. Další informace naleznete

v části Základní informace o papíru.

CSWW

Vyřešení problémů s tiskem 95

background image

Vždy dbejte na to, aby papír, na který tisknete, byl rovný. Nejlepších výsledků při tisku obrázků

dosáhnete použitím fotografického papíru HP Advanced Photo Paper.
Speciální papír skladujte v původním obalu nebo v uzavíratelném plastovém sáčku na rovném

povrchu, na chladném a suchém místě. Pokud chcete zahájit tisk, vyjměte pouze tolik papíru,

kolik jej chcete bezprostředně použít. Po tisku vraťte veškerý nepoužitý fotografický papír do

plastového sáčku. Tím uchráníte fotografický papír před zkroucením.

5.

Zkontrolujte nastavení tisku kliknutím na tlačítko, které otevře dialogové okno Vlastnosti.

(V závislosti na příslušné softwarové aplikaci se toto tlačítko může nazývat Vlastnosti, Možnosti,

Nastavení tiskárny, Vlastnosti tiskárny, Tiskárna nebo Předvolby.)

Zkontrolujte nastavení tisku v ovladači tiskárny, abyste zjistili, zda je nastavení barev

správné.
Například zkontrolujte, zda je dokument nastaven na tisk v odstínech šedi. Nebo

zkontrolujte, zda je rozšířené nastavení barev (např. sytost, jas nebo barevný tón)

nastaveno tak, aby upravovalo vzhled barev.

Zkontrolujte nastavení kvality tisku a ujistěte se, že se shoduje s typem papíru, který je

vložen do tiskárny.
Pokud se do sebe barvy vpíjejí, bude možná potřeba vybrat nastavení nižší kvality tisku.

Nebo vyberte lepší nastavení, pokud tisknete vysoce kvalitní fotografii a poté se ujistěte, že

je v zásobníku vložen papír jako je HP Advanced Photo Paper.

POZNÁMKA: Na některých obrazovkách počítače mohou barvy vypadat jinak, než vypadají po

vytištění na papíru. V takovém případě není s tiskárnou, nastavením tisku nebo inkoustovými

kazetami nic v nepořádku. Potíž není potřeba dále řešit.

6.

Vytiskněte a vyhodnoťte protokol o kvalitě tisku. Informace o tisku protokolu najdete v tématu

Protokol kvality tisku.

Použijte tento dokument k vyřešení problémů s kvalitou tisku. Klepnutím sem získáte více

informací online. Tyto webové stránky aktuálně nemusí být k dispozici ve všech jazykových verzích.