HP Officejet Pro 6830 - Vyřešení problému s tiskárnou

background image

Vyřešení problému s tiskárnou

TIP: (Windows) Pomocí nástroje HP Print and Scan Doctor můžete diagnostikovat a automaticky

opravovat problémy s tiskem, skenováním a kopírováním. Tato aplikace nemusí být k dispozici ve

všech jazycích.

Tiskárna se neočekávaně vypnula

Zkontrolujte napájení a připojení k napájení.

Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně připojen k funkční zásuvce.

92 Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

Neúspěšné zarovnání tiskové hlavy

Pokud proces zarovnání selže, zkontrolujte, zda jste do zásobníku vložili čistý obyčejný bílý

papír. Pokud je při zarovnávání inkoustových kazet ve vstupním zásobníku vložen barevný

papír, zarovnávání selže.

Pokud se zarovnání opakovaně nedaří, je možné, že je třeba vyčistit tiskovou hlavu nebo že je

poškozen senzor. Informace o čištění tiskové hlavy viz Údržba tiskové hlavy a inkoustových

kazet.

Jestliže se nepodaří potíže odstranit vyčištěním tiskové hlavy, obraťte se na oddělení podpory

společnosti HP. Přejděte na stránku www.hp.com/support. Tato webová stránka obsahuje

informace a nástroje, které vám pomohou opravit řadu běžných problémů s tiskárnou. Pokud se

zobrazí výzva, zvolte zemi/oblast a potom klepnutím na položku Všechny kontakty společnosti

HP získejte informace o volání technické podpory.

Problémy s vkládáním papíru

Zařízení neodebírá papír ze zásobníku

Zkontrolujte, zda je v zásobníku papíru vložen papír. Další informace naleznete v tématu

Vložení papíru. Papír před vložením profoukněte.

Zkontrolujte, zda jsou v zásobníku vodítka šířky papíru nastavena na správné značky dle

formátu papíru, který vkládáte. Přesvědčte se, že vodítka doléhají ke stohu papíru, ne však

příliš těsně.

Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán k odpovídajícím linkám formátu papíru na dně

vstupního zásobníku a jeho výška nepřekračuje značku na boční straně zásobníku.

Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán k odpovídajícím linkám formátu papíru na dně

vstupního zásobníku a jeho výška nepřekračuje značku na boční straně zásobníku.

Zkontrolujte, zda není papír v zásobníku zkroucený. Vyrovnejte papír ohnutím v opačném

směru, než je prohnutí.

Stránky se krčí

Přesvědčte se, že je papír ve vstupním zásobníku založen těsně mezi vodítky šířky papíru.

Dle potřeby vstupní zásobník z tiskárny vytáhněte a vložte papír znovu správným

způsobem. Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru správně zarovnána s papírem.

Papír vkládejte do tiskárny jen tehdy, když neprobíhá tisk.

Je odebíráno více stránek

Zkontrolujte, zda jsou v zásobníku vodítka šířky papíru nastavena na správné značky dle

formátu papíru, který vkládáte. Přesvědčte se, že vodítka šířky doléhají ke stohu papíru, ne

však příliš těsně.

Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán k odpovídajícím linkám formátu papíru na dně

vstupního zásobníku a jeho výška nepřekračuje značku na boční straně zásobníku.

Přesvědčte se, že zásobník není přeplněn papírem.

Ujistěte se, že je stoh papíru zarovnán k odpovídajícím linkám formátu papíru na dně

vstupního zásobníku a jeho výška nepřekračuje značku na boční straně zásobníku.

K dosažení optimální kvality a výkonu při tisku používejte papír HP.

CSWW

Vyřešení problému s tiskárnou 93