HP Officejet Pro 6830 - Dochází inkoust

background image

Dochází inkoust

Velmi málo inkoustu

Problém s inkoustovou kazetou

Neshoda velikosti papíru

Vozík inkoustových kazet je zablokovaný

Problém s uvíznutým papírem nebo zásobníkem

Došel papír

Tisk dokumentu selhal

Selhání tiskárny

Otevřená dvířka

Chyba inkoustové kazety

Problém s upgradem spotřebního materiálu

Rady k padělaným kazetám

Použijte ZAVÁDĚCÍ kazety

Nepoužívejte ZAVÁDĚCÍ kazety

Nekompatibilní inkoustové kazety

Problém s přípravou tiskárny

Papír je příliš krátký

Nesprávná instalace inkoustové kazety

Problémy s kazetami SETUP

Problém s tiskovou hlavou

Nekompatibilní kazeta HP Instant ink

Použitá kazeta HP Instant ink

Připojte tiskárnu ke službě HP Connected

Nelze tisknout

Výstupní zásobník zavřen

Papír uvízl v automatickém podavači dokumentů

Je nainstalována chráněná kazeta HP

Dochází inkoust

Inkoustová kazeta uvedená ve zprávě má málo inkoustu.

172 Dodatek C Chyby (operační systém Windows)

CSWW

background image

Varování a kontrolky hladiny inkoustu poskytují pouze přibližné údaje a slouží pouze k plánování.

Jakmile se na displeji zobrazí varovné hlášení o nedostatku inkoustu, připravte si náhradní kazetu,

abyste zabránili případnému zpoždění tisku. Tiskovou kazetu nemusíte měnit, dokud bude kvalita

tisku přijatelná.
Informace o výměně inkoustových kazet naleznete zde: Výměna inkoustových kazet. Informace

o objednávání kazet naleznete zde: Objednání inkoustových kazet. Informace o recyklaci

vypotřebovaných inkoustových kazet naleznete zde: Program recyklace inkoustového spotřebního

materiálu HP.
POZNÁMKA: Inkoust z kazety se v procesu tisku používá různými způsoby, včetně procesu

inicializace, kdy se tiskárna a kazety připravují k tisku. Kromě toho zůstane v použité kazetě ještě

určitý zbytek inkoustu. Další informace naleznete v tématu www.hp.com/go/inkusage.