HP Officejet Pro 6830 - Neshoda velikosti papíru

background image

Neshoda velikosti papíru

Typ nebo velikost papíru nastavená v ovladači tiskárny neodpovídá papíru vloženému do tiskárny.

Ujistěte se, že je do tiskárny vložen správný papír, a poté dokument vytiskněte znovu. Další

informace naleznete v tématu Vložení papíru.
POZNÁMKA: Pokud má papír vložený do tiskárny správný formát, změňte vybraný formát papíru

v ovladači tiskárny a poté dokument vytiskněte znovu.