HP Officejet Pro 6830 - Problém s inkoustovou kazetou

background image

Problém s inkoustovou kazetou

Inkoustová kazeta uvedená ve zprávě chybí, je poškozena, je nekompatibilní nebo byla vložena do

nesprávné zásuvky v tiskárně.
POZNÁMKA: Pokud je kazeta v hlášení identifikována jako nekompatibilní, přečtěte si téma

Objednání inkoustových kazet, kde naleznete informace o získání kazet pro tiskárnu.
K vyřešení tohoto problému vyzkoušejte následující řešení. Řešení jsou uvedena v pořadí od toho

nejpravděpodobnějšího úspěšného. Pokud problém nevyřeší první řešení, zkuste ta následující,

dokud se problém nevyřeší.

Řešení 1: Vypněte a zapněte tiskárnu.

Řešení 2: Nainstalujte inkoustové kazety správným způsobem.

Řešení 1: Vypněte a zapněte tiskárnu
Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
Pokud problém přetrvává, zkuste další řešení:
Řešení 2: Správná instalace inkoustových kazet
Zkontrolujte, zda jsou řádně nainstalovány všechny inkoustové kazety.

CSWW

Velmi málo inkoustu 173

background image

1.

Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.

2.

Otevřete přístupová dvířka inkoustové tiskové kazety.
POZNÁMKA: Vyčkejte, než se držák tiskových kazet přestane pohybovat, než budete

pokračovat.

3.

Uvolněte inkoustovou kazetu stisknutím její přední strany a pak ji vyjměte ze zásuvky.

4.

Zasuňte kazetu do slotu. Má-li být kontakt dostatečný, musíte na kazetu silně zatlačit.

5.

Zavřete dvířka pro přístup k inkoustovým kazetám.