HP Officejet Pro 6830 - Selhání tiskárny

background image

Selhání tiskárny

Vyskytl se problém s tiskárnou nebo inkoustovým systémem. Takové problémy můžete obvykle

vyřešit následujícím postupem:
1.

Stisknutím tlačítka (Napájení) vypněte tiskárnu.

2.

Odpojte napájecí kabel a znovu jej připojte.

3.

Stisknutím tlačítka (Napájení) tiskárnu zapněte.

Pokud problém přetrvává, poznamenejte si kód chyby ve zprávě a obraťte se na podporu společnosti

HP. Další informace o kontaktování podpory společnosti HP uvádí téma Podpora společnosti HP.