HP Officejet Pro 6830 - Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)

background image

Případ A: Samostatná faxová linka (nepřijímá žádná hlasová volání)

Pokud máte oddělenou telefonní linku, na které nepřijímáte žádné hovory a na této lince nemáte

připojené žádné další vybavení, nastavte tiskárnu dle popisu v této části.
Obrázek B-1 Zadní pohled na tiskárnu

150 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW

background image

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Telefonní kabel dodaný v krabici s tiskárnou použijte k připojení k portu 1-LINE.

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

Nastavení tiskárny se samostatnou faxovou linkou

1.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a

druhý do konektoru označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení produktu k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování

nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo

kanceláři liší.

2.

Zapněte nastavení Automatická odpověď.

3.

(Volitelné) Změňte nastavení Zvon. před odpov. na nejnižší možnou hodnotu (dvě zazvonění).

4.

Spusťte test faxu.

Po zazvonění telefonu tiskárna automaticky odpoví po takovém počtu zazvonění, který je nastaven

pomocí funkce Zvon. před odpov.. Tiskárna začne vysílat tóny pro příjem faxu k odesílajícímu faxu a

přijímat fax.