HP Officejet Pro 6830 - Případ B: Nastavení tiskárny pro DSL

background image

Případ B: Nastavení tiskárny pro DSL

Pokud máte u telefonní společnosti objednánu službu DSL a nepřipojíte k tiskárně žádné zařízení,

podle pokynů v této sekci připojte mezi telefonní zásuvku na zdi a tiskárnu filtr DSL. Filtr DSL

odstraňuje digitální signál, který by mohl pronikat do tiskárny, a tiskárna tak může přímo komunikovat

po telefonní lince. (V některých zemích/oblastech může být služba DSL nazývána ADSL.)
POZNÁMKA: Pokud máte linku DSL a nepřipojíte filtr DSL, nemůžete přijímat a odesílat faxy na této

tiskárně.
Obrázek B-2 Zadní pohled na tiskárnu

1

Telefonní zásuvka ve zdi

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 151

background image

2

Filtr DSL (nebo ADSL) a kabel dodaný poskytovatelem služby DSL

3

Telefonní kabel dodaný v krabici s tiskárnou použijte k připojení k portu 1-LINE.

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

Nastavení tiskárny s DSL

1.

Filtr DSL je možné získat od poskytovatele DSL.

2.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou připojte k volnému portu filtru

DSL a potom připojte druhý konec do portu označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení filtru DSL k tiskárně nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat

úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo kanceláři liší.
Je dodáván jen jeden telefonní kabel, a proto budete pro toto nastavení muset získat další

telefonní kabel.

3.

Další telefonní kabel od filtru DSL připojte k telefonní zásuvce ve zdi.

4.

Spusťte test faxu.

Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.