HP Officejet Pro 6830 - Případ D: Fax se službou rozlišovacího vyzvánění na téže lince

background image

Případ D: Fax se službou rozlišovacího vyzvánění na téže lince

Pokud se přihlásíte k používání služby rozlišovacího vyzvánění (u vaší telefonní společnosti), umožní

vám to mít na jedné telefonní lince několik telefonních čísel, každé s jiným vyzváněním, nastavte

tiskárnu dle popisu v této části.
Obrázek B-3 Zadní pohled na tiskárnu

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Telefonní kabel dodaný v krabici s tiskárnou použijte k připojení k portu 1-LINE.

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

Nastavení tiskárny pro použití se službou rozlišovacího vyzvánění

1.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a

druhý do konektoru označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení produktu k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování

nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo

kanceláři liší.

2.

Zapněte nastavení Automatická odpověď.

3.

Upravte nastavení funkce Odpověď na typ zvonění tak, aby odpovídala typu vyzvánění, které

vašemu faxovému číslu přiřadila telekomunikační společnost.
POZNÁMKA: Ve výchozím nastavení tiskárna odpovídá na všechny typy vyzvánění. Pokud

nastavení funkce Odpověď na typ zvonění neodpovídá typu vyzvánění přiřazenému faxovému

číslu, tiskárna buď může odpovídat na hlasová i faxová volání, nebo nemusí odpovídat vůbec.
TIP: Pomocí funkce Zjištění typu zvonění na ovládacím panelu tiskárny lze nastavit rozlišující

vyzvánění. Pomocí této funkce tiskárna rozpozná a zaznamená typ zvonění příchozího hovoru.

Na základě tohoto hovoru pak automaticky určí rozlišující typ zvonění přidělený telefonní

společností faxovým hovorům. Další informace naleznete v tématu Změna odpovědi podle typu

zvonění pro rozlišovací vyzvánění.

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 153

background image

4.

(Volitelné) Změňte nastavení Zvon. před odpov. na nejnižší možnou hodnotu (dvě zazvonění).

5.

Spusťte test faxu.

Tiskárna automaticky odpoví na příchozí volání, která odpovídají zvolenému typu vyzvánění

(nastavení Odpověď na typ zvonění), po zaznění zvoleného počtu zazvonění (nastavení Zvon. před

odpov.). Tiskárna začne vysílat tóny pro příjem faxu k odesílajícímu faxu a přijímat fax.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.