HP Officejet Pro 6830 - Případ E: Sdílená hlasová/faxová linka

background image

Případ E: Sdílená hlasová/faxová linka

Pokud přijímáte jak hovory, tak faxy na stejném telefonním čísle a nemáte na této telefonní lince

připojeno žádné jiné kancelářské vybavení (nebo hlasovou poštu), nastavte tiskárnu dle popisu v této

části.
Obrázek B-4 Zadní pohled na tiskárnu

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Telefonní kabel dodaný v krabici s tiskárnou použijte k připojení k portu 1-LINE.

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

3

Telefon (volitelný)

Nastavení tiskárny se sdílenou hlasovou/faxovou linkou

1.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a

druhý do konektoru označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení produktu k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování

nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo

kanceláři liší.

2.

Použijte jeden z následujících postupů:

154 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW

background image

Máte-li telefonní systém paralelního typu, vyjměte bílou zástrčku z portu označeného 2-

EXT na zadní straně tiskárny a pak k tomuto portu připojte telefon.

Pokud máte telefonní systém sériového typu, můžete telefon připojit přímo k horní části

kabelu tiskárny, který je připojen do zásuvky ve zdi.

3.

Nyní se budete muset rozhodnout, jak má tiskárna odpovídat na volání: automaticky nebo ručně:

Pokud nastavíte tiskárnu na automatický příjem volání, bude odpovídat na všechna

příchozí volání a přijímat faxy. Tiskárna nerozliší faxové volání od běžného; pokud se

domníváte, že jde o běžný hovor, musíte jej přijmout dříve, než jej přijme tiskárna.

Zapnutím funkce Automatická odpověď nastavíte tiskárnu na automatické odpovídání na

příchozí volání.

Pokud nastavíte tiskárnu na ruční přijímání faxů, musíte být osobně přítomni, abyste

odpověděli na příchozí faxová volání, jinak tiskárna nebude moci přijímat faxy. Vypnutím

funkce Automatická odpověď nastavíte tiskárnu na ruční odpovídání na příchozí volání.

4.

Spusťte test faxu.

Pokud zvednete telefon dříve, než tiskárna odpoví na volání, a uslyšíte faxové tóny z odesílajícího

faxového přístroje, bude zřejmě nutné odpovědět na faxové volání ručně.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.