HP Officejet Pro 6830 - Případ F: Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou

background image

Případ F: Sdílená hlasová/faxová linka s hlasovou poštou

Pokud přijímáte jak hovory, tak faxy na stejném telefonním čísle a přihlásili jste se také ke službě

hlasové pošty u vaší telefonní společnosti, nastavte tiskárnu dle popisu v této části.
POZNÁMKA: Pokud máte nastavenu službu hlasové pošty na stejném telefonním čísle, které

používáte k faxování, nelze faxy přijímat automaticky. Faxy musíte přijímat ručně, což znamená, že

při přijímání příchozích faxů musíte být osobně přítomni. Jestliže chcete příchozí faxy přijímat

automaticky, zajistěte si u vaší telefonní společnosti předplatné služby pro rozlišovací vyzvánění,

nebo získejte samostatnou telefonní linku pro faxování.
Obrázek B-5 Zadní pohled na tiskárnu

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Vezměte telefonní kabel dodaný v balení tiskárny a připojte jej k portu 1-LINE.

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 155

background image

Nastavení tiskárny pro použití s hlasovou poštou

1.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a

druhý do konektoru označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení produktu k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování

nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo

kanceláři liší.

2.

Vypněte nastavení Automatická odpověď.

3.

Spusťte test faxu.

Na příchozí faxová volání musíte odpovědět osobně, jinak tiskárna nebude moci přijímat faxy. Musíte

manuálně spustit fax dříve, než volání převezme záznamník.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.