HP Officejet Pro 6830 - Nastavení tiskárny s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače

background image

Nastavení tiskárny s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače

Jestliže máte linku DSL a používáte telefonní linku pro odesílání faxů, postupujte při nastavení faxu

podle těchto pokynů.

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Paralelní rozdělovač

3

Filtr DSL/ADSL

Jeden konec telefonního konektoru dodaného s tiskárnou připojte k portu 1-LINE na zadní

straně zařízení. Druhý konec kabelu připojte k filtru DSL/ADSL.

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

4

Počítač

5

Modem DSL/ADSL pro připojení počítače

POZNÁMKA: Musíte zakoupit paralelní rozdělovač. Paralelní rozdělovač má jeden port RJ-11 na

přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte rozdělovač se dvěma výstupy, sériový

rozdělovač ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a na zadní straně

zástrčku.

158 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW

background image

Obrázek B-7 Ukázka paralelního rozdělovače

Nastavení tiskárny s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače

1.

Filtr DSL je možné získat od poskytovatele DSL.

2.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou připojte ke konci filtru DSL a

druhý do portu označenému 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení filtru DSL a konektoru na zadní straně tiskárny nepoužijete dodaný kabel,

faxování nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě

nebo kanceláři liší.

3.

Připojte filtr DSL k paralelnímu rozdělovači.

4.

Připojte modem DSL k paralelnímu rozdělovači.

5.

Připojte paralelní rozdělovač k telefonní zásuvce ve zdi.

6.

Spusťte test faxu.

Po zazvonění telefonu tiskárna automaticky přijme hovor po počtu zazvonění nastaveném pro funkci

Zvon. před odpov.. Tiskárna začne vysílat tóny pro příjem faxu k odesílajícímu faxu a přijímat fax.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.