HP Officejet Pro 6830 - Hlasová a faxová linka sdílená s modemem DSL/ADSL pro telefonické připojení počítače

background image

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem DSL/ADSL pro telefonické připojení počítače

Jestliže má váš počítač modem DSL/ADSL pro připojení počítače, postupujte podle těchto pokynů.

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Paralelní rozdělovač

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 161

background image

3

Filtr DSL/ADSL

4

Připojte dodaný telefonní kabel k portu 1-LINE na zadní straně tiskárny.

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

5

Modem DSL/ADSL

6

Počítač

7

Telefon

POZNÁMKA: Musíte zakoupit paralelní rozdělovač. Paralelní rozdělovač má jeden port RJ-11 na

přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte rozdělovač se dvěma výstupy, sériový

rozdělovač ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a na zadní straně

zástrčku.
Obrázek B-10 Ukázka paralelního rozdělovače

Nastavení tiskárny s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače

1.

Filtr DSL je možné získat od poskytovatele DSL.
POZNÁMKA: Telefony v ostatních částech domácnosti/kanceláře sdílející totéž telefonní číslo

se službou DSL budou potřebovat připojení k dalším filtrům DSL, jinak při hlasových voláních

bude docházet k šumům.

2.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou připojte k filtru DSL a potom

připojte druhý konec k portu s označením 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení filtru DSL k tiskárně nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí probíhat

úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo kanceláři liší.

3.

Máte-li telefonní systém paralelního typu, vyjměte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na

zadní straně tiskárny a pak k tomuto portu připojte telefon.

4.

Připojte filtr DSL k paralelnímu rozdělovači.

5.

Připojte modem DSL k paralelnímu rozdělovači.

6.

Připojte paralelní rozdělovač k telefonní zásuvce ve zdi.

7.

Spusťte test faxu.

Po zazvonění telefonu tiskárna automaticky přijme hovor po počtu zazvonění nastaveném pro funkci

Zvon. před odpov.. Tiskárna začne vysílat tóny pro příjem faxu k odesílajícímu faxu a přijímat fax.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.

162 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW