HP Officejet Pro 6830 - Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače

background image

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem DSL/ADSL pro telefonické připojení počítače

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače

Jestliže používáte telefonní linku pro odesílání faxů i hlasová volání, postupujte při nastavení faxu

podle těchto pokynů.
Tiskárnu lze k počítači připojit dvěma způsoby podle počtu telefonních portů na počítači. Nejdříve

zkontrolujte, zda má počítač jeden nebo dva telefonní porty:
POZNÁMKA: Pokud má počítač pouze jeden telefonní port, bude nutné dokoupit paralelní

rozbočovač (nazývaný také sdružovač), jak je znázorněno na obrázku. (Paralelní rozdělovač kanálů

má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte dvoucestný

telefonní rozdělovač, sériový ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a

na zadní straně zástrčku.)

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 159

background image

Obrázek B-8 Ukázka paralelního rozdělovače

Obrázek B-9 Zadní pohled na tiskárnu

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Telefonní kabel dodaný v krabici s tiskárnou použijte k připojení k portu 1-LINE.

3

Paralelní rozdělovač

4

Počítač s modemem

5

Telefon

Nastavení tiskárny na stejné telefonní lince jako počítač se dvěma telefonními porty

1.

Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně tiskárny.

2.

Najděte telefonní kabel, který propojuje zadní část počítače (modem pro telefonické připojení

počítače) a telefonní zásuvku. Vytáhněte kabel z telefonní zásuvky a zapojte jej do portu

označeného 2-EXT na zadní straně tiskárny.

3.

Připojte telefon k portu označenému jako „OUT“ (výstup) na zadní straně modemu pro

telefonické připojení počítače.

4.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a

druhý do konektoru označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení produktu k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování

nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo

kanceláři liší.

160 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW

background image

5.

Je-li software modemu nastaven na automatický příjem faxů do počítače, vypněte toto

nastavení.
POZNÁMKA: Jestliže nevypnete automatický příjem faxů v softwaru modemu, tiskárna nebude

moci přijímat faxy.

6.

Nyní se budete muset rozhodnout, jak má tiskárna odpovídat na volání: automaticky nebo ručně:

Pokud nastavíte tiskárnu na automatický příjem volání, bude odpovídat na všechna

příchozí volání a přijímat faxy. Tiskárna nerozliší faxové volání od běžného; pokud se

domníváte, že jde o běžný hovor, musíte jej přijmout dříve, než jej přijme tiskárna.

Zapnutím funkce Automatická odpověď nastavíte tiskárnu na automatické odpovídání na

příchozí volání.

Pokud nastavíte tiskárnu na ruční přijímání faxů, musíte být osobně přítomni, abyste

odpověděli na příchozí faxová volání, jinak tiskárna nebude moci přijímat faxy. Vypnutím

funkce Automatická odpověď nastavíte v tiskárně ruční odpovídání na příchozí volání.

7.

Spusťte test faxu.

Pokud zvednete telefon dříve, než tiskárna odpoví na volání, a uslyšíte faxové tóny z odesílajícího

faxového přístroje, bude zřejmě nutné odpovědět na faxové volání ručně.
Jestliže tutéž telefonní linku používáte pro hlasová volání, fax a pro modem pro telefonické připojení

počítače, postupujte při nastavení faxu podle těchto pokynů.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.