HP Officejet Pro 6830 - Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem

background image

Případ I: Sdílená hlasová/faxová linka se záznamníkem

Pokud přijímáte hlasové i faxové volání na stejném telefonním čísle a pokud je k tomuto číslu připojen

i záznamník odpovídající na hlasová volání, nastavte tiskárnu způsobem popsaným v této části.
Obrázek B-11 Zadní pohled na tiskárnu

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Použití dodaného telefonního kabelu pro připojení k portu 1-LINE na zadní straně tiskárny

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

3

Záznamník

4

Telefon (volitelný)

Nastavení tiskárny se sdílenou hlasovou a faxovou linkou se záznamníkem

1.

Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně tiskárny.

2.

Odpojte telefonní záznamník od telefonní zásuvky ve zdi a připojte jej k portu označenému jako

2-EXT na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Pokud telefonní záznamník nepřipojíte přímo k tiskárně, může dojít k záznamu

tónů z odesílajícího faxového přístroje na záznamník a nebudete moci přijímat faxy pomocí

tiskárny.

3.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a

druhý do konektoru označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení produktu k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování

nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo

kanceláři liší.

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 163

background image

4.

(Volitelné) Pokud telefonní záznamník není vybaven vestavěným telefonem, lze jej připojit do

portu „OUT“ na zadní části záznamníku.
POZNÁMKA: Pokud záznamník neumožňuje připojení externího telefonu, můžete zakoupit

paralelní rozdělovač (známý také jako sdružovač) a připojit k tiskárně záznamník i telefon. Pro

tato připojení můžete použít standardní telefonní kabely.

5.

Zapněte nastavení Automatická odpověď.

6.

Nastavte záznamník tak, aby odpovídal po nízkém počtu zazvonění.

7.

Změňte nastavení Zvon. před odpov. na tiskárně na maximální počet zazvonění, který tiskárna

podporuje. (Maximální počet zazvonění se v jednotlivých zemích a oblastech liší.)

8.

Spusťte test faxu.

Když zazvoní telefon, telefonní záznamník odpoví po nastaveném počtu zvonění a pak přehraje vámi

zaznamenaný vzkaz. Tiskárna v této době volání sleduje a „poslouchá“ tóny faxu. Pokud jsou

detekovány tóny faxu, tiskárna začne vysílat tóny příjmu faxu a přijme fax; pokud tóny faxu nejsou

detekovány, tiskárna přestane sledovat linku a telefonní záznamník může zaznamenat příchozí

zprávu.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.