HP Officejet Pro 6830 - Hlasová a faxová linka sdílená s modemem počítače DSL/ADSL a se záznamníkem

background image

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem počítače DSL/ADSL a se záznamníkem

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Paralelní rozdělovač

166 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW

background image

3

Filtr DSL/ADSL

4

Telefonní kabel dodaný s tiskárnou připojen k portu 1-LINE na zadní straně tiskárny

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

5

Modem DSL/ADSL

6

Počítač

7

Záznamník

8

Telefon (volitelný)

POZNÁMKA: Musíte zakoupit paralelní rozdělovač. Paralelní rozdělovač má jeden port RJ-11 na

přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte rozdělovač se dvěma výstupy, sériový

rozdělovač ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a na zadní straně

zástrčku.
Obrázek B-14 Ukázka paralelního rozdělovače

Nastavení tiskárny s modemem DSL/ADSL pro připojení počítače

1.

Filtr DSL/ADSL je možné získat od poskytovatele DSL/ADSL.
POZNÁMKA: Telefony v ostatních částech domácnosti/kanceláře sdílející totéž telefonní číslo

se službou DSL/ADSL budou potřebovat připojení k dalším filtrům DSL/ADSL, jinak při

hlasových hovorech bude docházet k šumům.

2.

Připojte jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou k filtru DSL/ADSL a

druhý k portu označenému 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení filtru DSL/ADSL a tiskárny nepoužijete dodaný kabel, faxování nemusí

probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo kanceláři

liší.

3.

Připojte filtr DSL/ADSL k paralelnímu rozdělovači.

4.

Odpojte telefonní záznamník od telefonní zásuvky ve zdi a připojte jej k portu, označenému 2-

EXT na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Pokud telefonní záznamník nepřipojíte přímo k tiskárně, může dojít k záznamu

tónů z odesílajícího faxového přístroje na záznamník a nebudete moci přijímat faxy pomocí

tiskárny.

5.

Připojte modem DSL k paralelnímu rozdělovači.

6.

Připojte paralelní rozdělovač k telefonní zásuvce ve zdi.

7.

Nastavte záznamník tak, aby odpovídal po nízkém počtu zazvonění.

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 167

background image

8.

Změňte nastavení Zvon. před odpov. na tiskárně na maximální počet zazvonění, který tiskárna

podporuje.
POZNÁMKA: Maximální počet zazvonění se liší v závislosti na zemi nebo oblasti.

9.

Spusťte test faxu.

Když zazvoní telefon, telefonní záznamník odpoví po nastaveném počtu zvonění a pak přehraje vámi

zaznamenaný vzkaz. Tiskárna v této době volání sleduje a „poslouchá“ tóny faxu. Pokud jsou

detekovány tóny faxu, tiskárna začne vysílat tóny příjmu faxu a přijme fax; pokud tóny faxu nejsou

detekovány, tiskárna přestane sledovat linku a telefonní záznamník může zaznamenat příchozí

zprávu.
Jestliže tutéž telefonní linku používáte pro telefonování, fax a máte modem DSL pro připojení

počítače, postupujte při nastavení faxu podle těchto pokynů.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.