HP Officejet Pro 6830 - Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače a se záznamníkem

background image

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače a se

záznamníkem

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem počítače DSL/ADSL a se záznamníkem

Hlasová a faxová linka sdílená s modemem pro telefonické připojení počítače a se

záznamníkem

Tiskárnu lze k počítači připojit dvěma způsoby podle počtu telefonních portů na počítači. Nejdříve

zkontrolujte, zda má počítač jeden nebo dva telefonní porty:
POZNÁMKA: Pokud má počítač pouze jeden telefonní port, bude nutné dokoupit paralelní

rozbočovač (nazývaný také sdružovač), jak je znázorněno na obrázku. (Paralelní rozdělovač kanálů

má jeden port RJ-11 na přední straně a dva porty RJ-11 na zadní straně. Nepoužívejte dvoucestný

telefonní rozdělovač, sériový ani paralelní rozdělovač, který má na přední straně dva porty RJ-11 a

na zadní straně zástrčku.)
Obrázek B-12 Ukázka paralelního rozdělovače

164 Dodatek B Další nastavení faxu

CSWW

background image

Obrázek B-13 Zadní pohled na tiskárnu

1

Telefonní zásuvka ve zdi

2

Telefonní port „IN“ na počítači

3

Telefonní port „OUT“ na počítači

4

Telefon (volitelný)

5

Záznamník

6

Počítač s modemem

7

Telefonní kabel dodaný v krabici s tiskárnou použijte k připojení k portu 1-LINE.

Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický kabel.

Nastavení tiskárny na stejné telefonní lince jako počítač se dvěma telefonními porty

1.

Vytáhněte bílou zástrčku z portu označeného 2-EXT na zadní straně tiskárny.

2.

Najděte telefonní kabel, který propojuje zadní část počítače (modem pro telefonické připojení

počítače) a telefonní zásuvku. Vytáhněte kabel z telefonní zásuvky a zapojte jej do portu

označeného 2-EXT na zadní straně tiskárny.

3.

Odpojte telefonní záznamník od telefonní zásuvky ve zdi a připojte jej k portu, označenému

„OUT“ na zadní straně počítače (modem pro telefonické připojení počítače).

4.

Jeden konec telefonního kabelu dodaného v krabici s tiskárnou zapojte do telefonní zásuvky a

druhý do konektoru označeného 1-LINE na zadní straně tiskárny.
POZNÁMKA: Možná bude nutné k adaptéru vaší země/oblasti připojit dodávaný telefonický

kabel.
Pokud pro připojení produktu k telefonní zásuvce ve zdi nepoužijete dodaný kabel, faxování

nemusí probíhat úspěšně. Tento zvláštní telefonní kabel se od kabelů ve vašem domě nebo

kanceláři liší.

CSWW

Nastavení faxování (paralelní telefonní systémy) 165

background image

5.

(Volitelné) Pokud telefonní záznamník není vybaven vestavěným telefonem, lze jej připojit do

portu „OUT“ na zadní části záznamníku.
POZNÁMKA: Pokud záznamník neumožňuje připojení externího telefonu, můžete zakoupit

paralelní rozdělovač (známý také jako sdružovač) a připojit k tiskárně záznamník i telefon. Pro

tato připojení můžete použít standardní telefonní kabely.

6.

Je-li software modemu nastaven na automatický příjem faxů do počítače, vypněte toto

nastavení.
POZNÁMKA: Jestliže nevypnete automatický příjem faxů v softwaru modemu, tiskárna nebude

moci přijímat faxy.

7.

Zapněte nastavení Automatická odpověď.

8.

Nastavte záznamník tak, aby odpovídal po nízkém počtu zazvonění.

9.

Změňte nastavení funkce Zvon. před odpov. před odpovědí na tiskárně na maximální počet

zazvonění, který produkt podporuje. (Maximální počet zazvonění se v jednotlivých zemích a

oblastech liší.)

10. Spusťte test faxu.
Když zazvoní telefon, telefonní záznamník odpoví po nastaveném počtu zvonění a pak přehraje vámi

zaznamenaný vzkaz. Tiskárna v této době volání sleduje a „poslouchá“ tóny faxu. Pokud jsou

detekovány tóny faxu, tiskárna začne vysílat tóny příjmu faxu a přijme fax; pokud tóny faxu nejsou

detekovány, tiskárna přestane sledovat linku a telefonní záznamník může zaznamenat příchozí

zprávu.
Pokud při nastavování tiskárny s volitelným vybavením dojde k potížím, kontaktujte vašeho místního

poskytovatele služeb nebo prodejce.